Placemaking

2014-11-13 12:30
Zaślepka Encyklopedii Architektury
Autor: Muratorplus

Placemaking, to koncepcja kształtowanie przestrzeni publicznej, która zakłada wieloaspektowe podejście do planowania, projektowania i zarządzania przestrzenią publiczną. Placemaking ma aktywować lokalne społeczności, angażować sąsiadów do tworzenia wspólnych miejsc, sprzyjać poprawie zdrowia i samopoczucia, budowania więzi sąsiedzkich. Placemaking to proces i filozofia działania. Przestrzeń publiczna ma ulegać nieustannej ewolucji, dostosowując się do zmiennych potrzeb i możliwości.  Koncepcja placemaking powstała w latach 60. XX wieku. W USA dostrzeżono problemy współczesnej urbanistyki. Publicyści tacy jak Jane Jacobs i William H. Whyte krytykowali amerykańskie podejście do projektowania miast, zwracając uwagę na dominującą rolę samochodów (por. nowy urbanizm, new pedestrianism). Zdaniem tych autorów, projektowanie miast z myślą o maksymalizacji ruchu samochodowego było błędem, a konsekwencją tej pomyłki stały się poważne problemy społeczne. Filozofię placemaking określa 11 zasad czy wskazówek, opracowanych przez nowojorską fundację Project for Public Spaces:1.Wspólnota jest ekspertem.Lokalna społeczność, ludzie korzystający z danej przestrzeni, wiedzą o niej najwięcej. Mogą wskazać najważniejsze problemy i pomóc znaleźć ich rozwiązanie. Partycypacja społeczna jest niezbędna dla osiągnięcia sukcesu.2. Tworzysz miejsce, nie projekt.Projekt jest ważnym elementem, ale trzeba też zapewnić dostęp do przestrzeni publicznej, program jej wykorzystania, mechanizmy finansowania itd. 3. Nie można działać samemu.Dobra przestrzeń publiczna wymaga partnerów. Dzięki nim gromadzone są nowatorskie pomysły, wsparcie finansowe lub itd. 4. Zawsze mówią: „To nie może być zrobione".Każda zmiana budzi opór. Kiedy urzędnik mówi: „Tego nie można zrobić", często ma na myśli „Nigdy czegoś takiego nie robiliśmy." Warto znaleźć lokalnych liderów społeczności, grupę, która wspiera pomysł. 5. Możesz zobaczyć wiele po prostu obserwując.6. Opracowanie wizji.Wizja przestrzeni publicznej powinna być określona przez ludzi, którzy mieszkają lub pracują w lub w pobliżu miejsca i dostosowana do ich potrzeb.7. Form supports function.Forma wspiera funkcję. Warto planować w dłuższej perspektywie; czy wszystkie planowane funkcje będą wykorzystywane? Co na dalszą metę jest niepotrzebne? 8. Triangulacja.Poszczególne elementy mogą być tak zestawione, że wzajemnie wspierają swoje działanie, sprzyjając aktywności. 9. Zacznij od petunii.Proste, krótkoterminowe działania, takie jak sadzenie kwiatów mogą być sposobem testowania pomysłów i zachęcania ludzi, przekonywania, że ich pomysły się liczą. To wstęp do bardziej rozbudowanych działań.10. Pieniądze nie są problemem.Brak pieniędzy jest często używany jako pretekst, by nic nie robić. Fundusze zwykle są niewystarczające.11. Nigdy nie skończysz.Ok. 80% sukcesu każdej przestrzeni publicznej można przypisać jej właściwemu zarządzaniu. Dobra struktura zarządzania zapewnia elastyczność.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej