Waldemar Piela

mistrz dekarstwa
Waldemar Piela

mistrz dekarstwa z 40-letnim doświadczeniem, współzałożyciel oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy w latach 2002-2006,
członek komisji egzaminacyjnej Mazowieckiej Izby Rzemiosła, rzeczoznawca oraz prezes sekcji dekarsko-blacharskiej (oddział
mazowiecki) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Producentów Materiałów Budowlanych, orzecznik techniczny w Polskim
Stowarzyszeniu Dekarzy, dyplomowany nauczyciel zawodu dekarz, blacharz budowlany