dr inż. Szczepan Moskwa

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie