dr inż. Mariusz Kłos

Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej, Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Warszawska