dr inż. Krzysztof Pawłowski prof. PBŚ

Katedra Budownictwa Zrównoważonego, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej