dr inż. Krzysztof Billewicz

Katedra Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Wrocławska