Dorota Hryszkiewicz-Kahlau

konserwator-zabytkoznawca, architekt krajobrazu; pracownik instytucji kultury – zaplecza eksperckiego dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego