Barbara Kawecka-Zygadło

architekt z wykształcenia, redaktor Muratorplus.pl w latach 2010-2015