Adrian Chruszcz, prawnik, autor publikacji prawniczych

absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prawnik z ponad 8-letnim doświadczeniem zawodowym, zdobytym m.in.: w biurach projektowych oraz w spółkach związanych z inwestycjami budowlanymi. Współpracuje m.in.: z serwisem prawo.pl, prawonieruchomości24.pl, wydawnictwem Wiedza i Praktyka, GLOBEnergia, Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze. Od 2016 r. autor również w wydawnictwie Wolters Kluwer Polska (LEX Budownictwo), w którym opracował ponad 1300 publikacji z zakresu prawa budowlanego, prawa nieruchomości oraz prawa administracyjnego.

Autor na Linkedin