Wentylacja przemysłowa - dostępne rozwiązania. Czym się kierować przy wyborze?

2020-10-01 6:54 Materiał sponsorowany FLOWAIR
wentylacja przemyslowa flowair
Autor: FLOWAIR Wentylacja przemysłowa w hali produkcyjnej firmy Balaguer - urządzenia OXeN wykorzystujące technologię Multi-fan

Skuteczna wentylacja przemysłowa jest istotna zarówno dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy ludzi, jak i utrzymania określonych parametrów powietrza przy wielu procesach produkcyjnych czy też w trakcie przechowywania różnego rodzaju towarów. Na rynku jest wiele rozwiązań, które służą do wentylacji przemysłowej pomieszczeń – które z nich wybrać?

Powietrze zanieczyszczone, o nieodpowiedniej temperaturze czy wilgotności, o zbyt dużym stężeniu CO2, negatywnie wpływa na wydajność pracy, skupienie i samopoczucie. Utrzymanie określonych parametrów powietrza wymagane jest również przy wielu procesach produkcyjnych czy też w trakcie przechowywania różnego rodzaju towarów.

Początkiem prac przy projektowaniu wentylacji jest obliczenie wymaganego strumienia powietrza.

Obliczenie strumienia powietrza przy projektowaniu wentylacji przemysłowej

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jasno stwierdzone jest, że w pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych.

Ponadto dostarczane powietrze powinno być oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia. System wentylacji powinien także zapewniać odpowiedni komfort dla użytkowników, czyli nie powodować przeciągów, dostarczać powietrze o odpowiedniej temperaturze i nie generować uciążliwego hałasu. W normie PN-83/B-03430

"Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3" określone zostały minimalne ilości powietrza wentylacyjnego, jakie należy dostarczać do określonych pomieszczeń.

Dla budynków użyteczności publicznej i mają one następujące wartości:

 • 20 m³/h dla każdej przebywającej osoby,
 • 30 m³/h dla każdej przebywającej osoby, jeżeli dopuszcza się palenie tytoniu,
 • 15 m³/h dla każdego dziecka (żłobki i przedszkola).

W klimatyzowanych oraz wentylowanych pomieszczeniach o nieotwieranych oknach strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić 30 m³/h dla każdej przebywającej osoby, a 50 m³/h – jeśli jest dozwolone palenie.

Często spotykanym kryterium określenia niezbędnej ilości powietrza wentylacyjnego jest krotność wymian. Wyznaczenie ilości powietrza sprowadza się do pomnożenia kubatury pomieszczenia przez współczynnik krotności wymian. Wartość współczynnika ustalana jest doświadczalnie w zależności od kubatury obiektu, jego przeznaczenia czy też występujących zanieczyszczeń.

Przykładowe wartości współczynnika krotności wymiany powietrza

Rodzaj pomieszczenia:

 • magazyn – 0,5 h-1,
 • pomieszczenie gospodarcze – 1,5 h-1,
 • pomieszczenie handlowe – 5 h-1,
 • sala konferencyjna – 7 h-1,
 • sklep – 6 h-1,
 • sala sprzedaży – 4 h-1,
 • warsztat mechaniczny – 4 h-1.

Wentylacja przemysłowa a wymagania prawne

System wentylacji oprócz spełnienia swojej podstawowej funkcji,  musi również spełniać szereg rygorystycznych wymogów narzuconych przez prawo. W obecnych czasach, gdy w każdej dziedzinie życia dąży się do zwiększenia sprawności energetycznej urządzeń, konieczność stosowania wentylacji z odzyskiem ciepła to już nie tylko dobra wola użytkownika. Dyrektywy Unii Europejskiej wymuszają na inwestorach stosowanie energooszczędnych rozwiązań. Co więcej, od 1 stycznia 2018 roku zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych (Dz.Urz. UE L 337/8) minimalna sprawność cieplna wszystkich systemów wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych do budynków niemieszkalnych musi wynosić 73% (sprawność powinna być wyznaczona przy różnicy temperatury między powietrzem nawiewanym a powietrzem usuwanym wynoszącej 20 K oraz przy maksymalnym zbilansowanym strumieniu powietrza nawiewanego i wywiewanego).

Ponad to przepisy narzucają wymogi odnośnie samej konstrukcji urządzenia i układów sterowania:

 • muszą być wyposażone w układ regulacji prędkości obrotowej wentylatora,
 • muszą być wyposażone w by-pass czyli układ obejścia odzysku ciepła,
 • muszą być wyposażone w układ informowania o nadmiernym zabrudzeniu filtrów.

Jaki system wentylacji wybrać?

Wiemy już jak określić ilość powietrza wentylacyjnego oraz jakie wymagania co do wentylacji stawiają derektywy unijne. Przejdźmy za tym do przeglądu dostępnych rozwiązań wentylacji przemysłowej. Systemy wentylacji mechanicznej dostępne na rynku można podzielić ze względu na sposób montażu na dwa główne rodzaje:

 • AHU (ang. Air Handling Unit), czyli centrale wentylacyjne, w których dystrybucja powietrza odbywa się za pomocą sieci kanałów wentylacyjnych,
 • zdecentralizowana wentylacja bezkanałowa– urządzenia tego typu montowane są do przegród zewnętrznych budynku, ścian lub podstropowo, a powietrze bezpośrednio z urządzenia nawiewane jest do strefy przebywania ludzi.

Wentylacja przemysłowa bezkanałowa

W tym artykule chcielibyśmy skupić się na zdecentralizowanej wentylacji bezkanałowej. Systemy te są dużo prostsze w montażu i eksploatacji. Brak konieczności stosowania kanałów w znacznym stopniu ułatwia ich zaprojektowanie oraz zdecydowanie obniża koszty inwestycyjne.

Można je stosować praktycznie w każdego typu obiektach. Jedynym ograniczeniem mogą być budynki, w których występuje wyodrębnienie dużej liczby pomieszczeń. Tu dystrybucja kanałami będzie bardziej uzasadniona niż stosowanie oddzielnych urządzeń w każdym pomieszczeniu. W przypadku AHU dużym problemem jest utrzymanie instalacji kanałowej w czystości. Czyszczenie wentylacji i dezynfekcja kanałów są kosztowne i wymagają wynajęcia profesjonalnej firmy. Zaniechanie tego procesu może prowadzić do awarii i rozregulowania systemu, ale przede wszystkim prowadzi do rozwoju pleśni i grzybów, co negatywnie wpływa na jakość dostarczanego powietrza i może być przyczyną wielu chorób.

Centrale wentylacyjne budowane są jako pojedyncze jednostki montowane na dachu lub podstropowo. Podczas awarii czy prac serwisowych takiego układu cały budynek zostaje pozbawiony świeżego powietrza. W przypadku zdecentralizowanej wentylacji bezkanałowej sytuacja ma się zupełnie inaczej. Aby dostarczyć odpowiednią ilość powietrza wentylacyjnego i jego prawidłową dystrybucję, na danym obiekcie montuje się kilka jednostek. Ich sterowanie może odbywać się centralnie z jednego miejsca, ale same urządzenia są niezależnymi jednostkami. Wyłączenie z pracy jednej z nich nie wpływa na pracę pozostałych, dzięki czemu nie występują przerwy w dostarczeniu świeżego powietrza do obiektu.

wentylacja przemyslowa flowair w hali sportowej
Autor: FLOWAIR Systemy wentylacji bezkanałowej można stosować praktycznie w każdym obiekcie - są dużo prostsze w montażu i eksploatacji. A brak konieczności stosowania kanałów w znacznym stopniu ułatwia ich zaprojektowanie oraz zdecydowanie obniża koszty inwestycyjne

Jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła OXeN

Jak już zostało powiedziane system wentylacji powinien zapewniać użytkownikom komfort, a zatem nie powodować przeciągów, dostarczać powietrze o odpowiedniej temperaturze i nie generować uciążliwego hałasu. Z takich właśnie założeń wyszli projektanci jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepła OXeN. Zostały one stworzone po to, aby ułatwić projektowanie, montaż i obsługę urządzeń wentylacyjnych. OXeN jest również idealnym rozwiązaniem dla obiektów poddawanych renowacji. Architektura takich budynków często uniemożliwia prowadzenie kanałów czy instalowanie dodatkowych konstrukcji montażowych. Lekka i kompaktowa konstrukcja jednostek OXeN wychodzi naprzeciw takim ograniczeniom.

wentylacja przemyslowa OXeN flowair
Autor: FLOWAIR Dwustopniowy odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego zapewnia wysoką sprawność, dzięki czemu koszty eksploatacyjne również są dużo niższe. W zakresie eksploatacji urządzenie zapewnia także niskie koszty związane z czyszczeniem i serwisowaniem urządzenia, wynikające z łatwego dostępu do filtrów i wymienników odzysku ciepła

Urządzenia OXeN, jako jednostki kompaktowe, wyposażone są w kompletne układy sterowania i gotowe do pracy od razu po dostarczeniu do obiektu – to urządzenia typu Plug&Play. Kontrola ich pracy jest prosta i intuicyjna, można powiedzieć, że urządzenia po pierwszej konfiguracji są bezobsługowe. T-box sterownik z wyświetlaczem dotykowym zapewnia szybką konfigurację urządzenia oraz dostarcza wszystkich informacji o stanie ich pracy urządzenia. Ponadto zarządzanie jednostkami wentylacji bezkanałowej może odbywać się z poziomu BMS.

Wentylacja obiektów pociąga za sobą znaczne koszty związane z instalacją oraz wysokie koszty eksploatacyjne. OXeN pozwala na ich znaczne obniżenie – brak potrzeby prowadzenia instalacji kanałowej, mniejsze zapotrzebowanie energetyczne to tańszy kocioł, pompy oraz instalacja, a także tańszy transport i magazynowanie (OXeN został zaprojektowany tak, aby zmieścił się na jednej palecie wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz automatyką).

Dużą oszczędność energii urządzenie zawdzięcza dwóm wymiennikom krzyżowym, które odbierają ciepło z powietrza wyrzucanego na zewnątrz budynku i powtórnie wykorzystują je do ogrzania powietrza nawiewnego do strefy przebywania ludzi. Dwustopniowy odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego zapewnia wysoką sprawność, dzięki czemu koszty eksploatacyjne również są dużo niższe. W zakresie eksploatacji urządzenie zapewnia także niskie koszty związane z czyszczeniem i serwisowaniem urządzenia, wynikające z łatwego dostępu do filtrów i wymienników odzysku ciepła.

Najważniejsze cechy urządzeń
 • 74,7% sprawności odzysku ciepła (zgodność z wymogami dyrektywy ErP)
 • proste czyszczenie i konserwacja
 • łatwość obsługi
 • tańszy transport i magazynowanie

Obudowa jednostki OXeN jest odporna na uszkodzenia, ma niewielką masę, jest także uzupełniona o izolację termiczną i akustyczną. Konstrukcja nośna OXeN wykorzystuje połączenie stali ocynkowanej i tworzyw sztucznych. W efekcie uzyskano wysoką wytrzymałość przy zachowaniu niskiej masy, z uwzględnieniem łatwego dostępu serwisowego. Technologia Multi-fan zapewnia równomierne rozprowadzanie powietrza, cichą pracę oraz minimalizuje pobór energii elektrycznej. Urządzenie jest dostępne w trzech wersjach:

 • z nagrzewnicą wodną,
 • z nagrzewnicą elektryczną
 • bez dodatkowej nagrzewnicy.
wentylacja przemyslowa flowair
Autor: FLOWAIR Budowa jednostki wentylacji przemysłowej OXeN

Warto dodać, że jednostka wentylacyjna OXeN została wyróżniona w prestiżowych konkursach wzorniczych. Projekt został doceniony za jakość, wybór materiałów, innowacyjność, funkcjonalność oraz ergonomię użytkowania, otrzymując m.in. takie nagrody, jak: reddot award 2014, product designe award 2014 czy Dobry Wzór 2013.

wentylacja przemyslowa flowair
Autor: FLOWAIR Zastosowanie systemów bezkanałowej wentylacji przemysłowej OXen sprawdza się w obiektach poddanych renowacji

Podsumowanie

Wybór odpowiedniego rozwiązania wentylacji przemysłowej zależy od wielu czynników, a każdy budynek wymaga indywidualnej analizy. Każdy system wentylacji powinien być indywidualnie dobrany, aby zapewnić skuteczne dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza do obiektu. Powinien także być wyposażony w efektywny układ odzysku ciepła, który pozwoli obniżyć koszty eksploatacyjne i będzie zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepła OXeN sprawdzą się do wentylacji obiektów szczególnie gdy wymagane jest zastosowanie energooszczędnego systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej, w obiekcie nie ma miejsca na prowadzenie instalacji kanałowej, istotny jest szybki montaż, a priorytetem jest niezawodność systemu.

Partnerzy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej