Klapy dymowe w systemach wentylacji pożarowej. Jak skutecznie zabezpieczyć hale?

2020-08-31 11:21 Materiał sponsorowany materiały firmy SMAY
klapy dymowe
Autor: SMAY Sposób zamontowania i otwierania klapy dymowej musi gwarantować jej pełne otwarcie przy obciążeniu śniegiem i wiatrem. Klapy dymowe, odprowadzając wytwarzane w czasie pożaru ciepło, zmniejszają obciążenie termiczne konstrukcji budynku, dzięki czemu obniżają straty materialne spowodowane pożarem

Klapy dymowe pełnią ważną funkcję w ochronie przeciwpożarowej obiektów wielkokubaturowych, jak magazyny czy zakłady produkcyjne. Głównym zadaniem klap dymowych jest ograniczenie rozprzestrzeniania się dymu, obniżenie temperatury pod stropem oraz wydłużenie czasu na ewakuację. Dlaczego należy stosować klapy dymowe? Jakie wymagania powinny spełniać?

Spis treści

 1. Jakie są zalety stosowania klap dymowych?
 2. Zasady montażu klap dymowych
 3. Rodzaje i wykonanie klap dymowych
 4. Doświetlenie hali - ważna funkcja klap dymowych
 5. Zobacz ofertę wentylacji dla hal:

Jakie są zalety stosowania klap dymowych?

Korzyści ze stosowania klap dymowych wynikają wprost z Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Klapy dymowe w jednokondygnacyjnych budynkach produkcyjno-magazynowych pozwalają na:

1. Obniżenie klasy odporności ogniowej elementów budynku do klasy E – jeżeli w budynku występuje obciążenie ogniowe większe niż 500 MJ/m² w strefie pożarowej o powierzchni większej niż 1000 m² – zastosowanie systemu oddymiania pozwala na przyjęcie klasy odporności ogniowej elementów budynku klasy E (co oznacza, że przegrody mogą być wykonane bez odporności ogniowej z materiałów nierozprzestrzeniających ognia) – jest to alternatywa dla wykonywania przegród budowlanych w wyższej klasie odporności ogniowej, co najmniej EI 30 (ściany zew) oraz REI 30 (strop).

2. Wydłużenie dopuszczalnej długości przejść ewakuacyjnych o 50%. Przykładowo, dla hali jednokondygnacyjnej z co najmniej dwoma drogami ewakuacyjnymi wymagana długość dojść nie powinna przekraczać 100 m. Wyposażenie hali w samoczynne urządzenia oddymiające, jak klapy dymowe, pozwala na wydłużenie dojść do 150 m.

3.  Powiększenie powierzchni stref pożarowych o 100% w stosunku do wymagań wynikających z WT § 228. Dla przykładu, dla hali o gęstości obciążenia 1 500 MJ/m² (bez pomieszczeń zagrożonych wybuchem) dopuszczalna powierzchnia stref pożarowych nie powinna przekraczać 8 000 m². Dodanie samoczynnych urządzeń oddymiających pozwala na powiększenie stref pożarowych do 12 000 m² (WT § 229), a nawet do 16 000 m² (WT § 230) dla hal jednokondygnacyjnych wykonanych z materiałów nierozprzestrzeniających ognia.

4. Przewietrzenia wnętrza hali - klapy dymowe oraz czerpnie mogą być wykorzystywane do okresowego wietrzenia przestrzeni hali.

5. Optymalne doświetlenie obiektu światłem dziennym. Każda przestrzeń przeznaczona na stały pobyt ludzi wymaga doświetlenia światłem dziennym. W tym celu idealnie sprawdzają się nie tylko świetliki dachowe się z pokrywami poliwęglanowymi ale również klapy dymowe.

Maciej Fiecek, ekspert SMAY
Maciej Fiecek, ekspert SMAY w zakresie systemów oddymiania i doświetleń dachowych

Projektując hale magazynowe i produkcyjne, nie sposób dzisiaj zapomnieć o odpowiednim doświetleniu i zabezpieczeniu pożarowym tego typu obiektów. I chodzi tu nie tylko o przepisy budowlane, ale zmieniające się standardy rynkowe, które zmierzają do ciągłego podnoszenia jakości budownictwa wielkokubaturowego, tworzenia bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do pracy.

Światło dzienne odgrywa istotną rolę w zapewnieniu odpowiednich warunków dla ludzi, a jednocześnie pozwala na obniżenie kosztów utrzymania budynku. Natomiast urządzenia służące bezpieczeństwu pożarowemu, to często nie tylko wymóg prawny i stanowisko ubezpieczyciela, ale równie oczekiwania samego inwestora i użytkownika hali, który zdaje sobie sprawę z tego, jak groźny może być brak odpowiednich zabezpieczeń.

Wybierając dostawcę urządzeń, sprawdźmy, czy posiada odpowiednie certyfikaty. Nie oszczędzajmy na jakości materiałów. Zwróćmy uwagę na odpowiedni montaż. To wszystko może w przyszłości wpłynąć na poprawne działania systemów przeciwpożarowych nasze bezpieczeństwo, a także koszty utrzymania i konserwacji obiektu.

Zasady montażu klap dymowych

Sposób rozmieszczenia klap dymowych, odległości pomiędzy nimi i elementami dachu oraz minimalną liczbę urządzeń przypadającą na powierzchnię dachu o konkretnym nachyleniu trzeba zaplanować zgodnie z zaleceniami wynikającymi ze stosowanego standardu projektowego. Przy rozmieszczeniu klap dymowych trzeba uwzględnić położenie sąsiednich obiektów konstrukcję samego budynku, jego wpływ na układanie się strug wiatru.

Są sytuacje, w których zaleca się wykonanie indywidualnych badań oddziaływania wiatru pod kątem optymalnego zainstalowania klap dymowych. Ważne jest ich mocowanie lub zakotwienie, które musi być wykonane tak, aby przy obciążeniu, np. w czasie pożaru, nie następowały odkształcenia utrudniające ich prawidłowe funkcjonowanie. Części ruchome powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem, a otwory wlotowe znajdować się co najmniej 25 cm powyżej sąsiednich elementów dachu.

Sposób zamontowania i otwierania klapy dymowej musi gwarantować możliwość jej pełnego otwarcia (zakładanego w projekcie) przy obciążeniu śniegiem i wiatrem.

Polecany produkt
klapa dymowa

Autor: SMAY

Klapa dymowa dwuskrzydłowa – SCD SMAY

Klapy dymowe SCD - zabezpieczają obiekt, szybko odprowadzając dym i gazy powstające w trakcie pożaru. W codziennym użytkowaniu pełnią funkcję przewietrzania obiektu i dodatkowe doświetlenie wnętrza. Zalety klap oddymiających:

 • wysoka jakość – polski producent zapewnia solidną konstrukcję i precyzyjne wykonanie,
 • oszczędność kosztów transportu i montażu – produkt w wygodnych do transportu elementach, które szybko można złożyć na obiekcie,
 • wysoka efektywność aerodynamiczna zoptymalizowana zastosowaniem owiewek wiatrowych,
 • duży wybór rozmiarów i możliwość lakierowania elementów.

Dowiedz się więcej na temat parametrów klap

Rodzaje i wykonanie klap dymowych

Klapy dymowe wykonywane są z różnych materiałów, przy czym najczęściej stosowane są podstawy stalowe z blachy aluminiowej lub poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym. Wypełnieniami skrzydeł klap dymowych są najczęściej: kopuły akrylowe lub poliwęglanowe, poliwęglan kanalikowy o różnej grubości bądź aluminium w przypadku klap płaskich. Często wykorzystywanym materiałem wypełniającym, szczególnie w przypadku klap dymowych fasadowych i w pasmach doświetlających, jest szkło lub poliwęglan komorowy. Szeroki asortyment podstaw do klap dymowych umożliwia ich montaż w różnego typu pokryciach dachowych, natomiast różnorodne wypełnienia skrzydeł klap pozwalają na optymalne dopasowanie urządzeń do wizji architektonicznej i założonej funkcji zabezpieczanego obiektu.

Ze względu na miejsce montażu oraz funkcje klap dymowych urządzenia te można podzielić na:

 • Klapy dymowa montowane w pasmach świetlnych - nowoczesne technologie produkcji umożliwiają montaż klap dymowych w każdym rodzaju pasma świetlnego dla wszystkich typów obiektów wielkokubaturowych; forma urządzenia musi odpowiadać kształtowi pasma lub jego połaci, a skrzydła klapy powinny zostać wykonane z materiału o współczynniku przenikania światła podobnym do tego, jakim charakteryzuje się pozostała część doświetla; klapy dymowe w paśmie mają najczęściej wymiary odpowiadające modułom przęseł pasm świetlnych, jednak podstawowym wyznacznikiem jest w tym przypadku wymagana powierzchnia czynna oddymiania;
 • Klapy dymowe punktowe - stosowane są jako urządzenia autonomiczne głównie do oddymiania wszystkich typów pomieszczeń zamkniętych; mogą być wykonane zarówno z materiałów przezroczystych, pełniąc rolę doświetla, jak również z nieprzeziernych (np. płyty warstwowe z aluminium);
 • Klapy dymowe fasadowe (okienne systemy oddymiania) - oprócz funkcji oddymiania lub odprowadzania powietrza i dymu (w systemach różnicowania ciśnienia) okienne systemy oddymiania mogą służyć do przewietrzania (wentylacji) pomieszczeń w normalnych warunkach eksploatacji, bez wywoływania stanu alarmowego oraz napowietrzania (otworów kompensacyjnych) w obiektach, gdzie oprócz okien zastosowano układ automatycznego napowietrzania; przy projektowaniu układu klap fasadowych w systemie okien wbudowanych szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne dopasowanie skrzydła do ościeżnicy, niepowodujące zakleszczania się tych elementów; urządzenia te mogą mieć formę okien oddymiających uchylnych od góry lub od dołu, o pionowej bądź poziomej osi otwierania (umieszczonej w połowie wysokości);
 • Klapy dymowe żaluzjowe - można je montować zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej; stosuje się je w obiektach typowych, ale i pasażach oraz atriach, a także w budynkach wysokich; dzięki specjalnej konstrukcji mogą służyć także do naturalnej wentylacji, co ma szczególne znaczenie w obiektach wysokich; ich zastosowanie jest również dobrym rozwiązaniem w przypadku dachów o dużym spadku (od 20% nachylenia) oraz takich, na których znajduje się wiele elementów wystających ponad połać, które mogą uniemożliwić pełne otwarcie klapy skrzydłowej.
świetliki dachowe w hali
Autor: SMAY Każda przestrzeń przeznaczona na stały pobyt ludzi wymaga doświetlenia światłem dziennym. W tym celu idealnie sprawdzą się klapy dymowe oraz świetliki dachowe z pokrywami poliwęglanowymi

Doświetlenie hali - ważna funkcja klap dymowych

Główną funkcją klap dymowych jest odprowadzenie dymu, gorących i toksycznych gazów pojawiających się w przestrzeni podstropowej w momencie pożaru. Na rynku dostępne są klapy dymowe z pokrywami wypełnionymi materiałem przepuszczającym światło, co sprawia, że funkcjonują dodatkowo jako punktowe świetliki dachowe. Doświetlenie to ważna funkcja dotyczącą użytkowania hali. Wiadomo bowiem, że światło naturalne pozytywnie działa na wzrok, zdecydowanie poprawia samopoczucie oraz – co najważniejsze w obiektach halowych – poprawia komfort pracy (w porównaniu z pracą przy sztucznym oświetleniu). Warto też wspomnieć o redukcji kosztów energii elektrycznej. Te nieocenione zalety światła naturalnego sprawiają, że przy projektowaniu budynków typu PM coraz większy nacisk kładzie się na efektywne doświetlenie obiektu. Można je zrealizować za pomocą kilku rozwiązań:

 • klap dymowych, łączących funkcję oddymiania i oświetlania (SCD),
 • świetlików dachowych punktowych (SRD),
 • świetlików dachowych w formie długich pasm świetlnych o maks. szerokości 6 m i nieograniczonej długości (SED),
 • wyłazów dachowych, które służą do doświetlania mniejszych pomieszczeń.

Warto też wiedzieć, że jeśli w obiekcie klasy PM montowany jest grawitacyjny system oddymiania (przewietrzania), pasma świetlne umożliwiają wbudowanie zarówno klap oddymiających (sterowanych pneumatycznie, elektrycznie), jak i klap przewietrzających stosowanych do codziennej wentylacji hali.

Pasmo świetlne liniowe SED
Autor: SMAY Pasmo świetlne liniowe SED efektywnie doświetla wnętrze budynku światłem dziennym. Dzięki zastosowaniu w pasmach świetlnych opcjonalnych klap otwieranych siłownikiem, zapewniają również naturalne przewietrzanie pomieszczeń oraz oddymianie grawitacyjne w czasie pożaru. Rozwiązanie polecane jest do budynków użyteczności publicznej, obiektów handlowych, hal produkcyjnych, magazynach, itp. Przeznaczone są do montażu w dachach płaskich lub o niewielkim pochyleniu połaci do 15°

Zobacz ofertę wentylacji dla hal:

Partnerzy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej