Clean room (pomieszczenia czyste) - restrykcyjne wymagania projektowe

2020-12-28 8:55 Materiał partnerski na podstawie materiałów firmy Luxiona
Clean room oświetlenie pomieszczeń czystych
Autor: Luxiona Pomieszczenia czyste projektowane są tak, aby zachowały jak największą sterylność. Zgodnie z normą ISO maksymalna dopuszczalna liczba cząstek o wielkości 0,5 µm lub więcej w pomieszczeniach o klasie czystości ISO 5 powinna wynosić 3520 na m³ powietrza. Dla przykładu, w zwykłym biurze takich cząstek w każdym metrze sześciennym są miliony

Clean room to pomieszczenia o kontrolowanej ilości i rozmiarach zanieczyszczeń, jak pył, kurz, bakterie lub opary chemiczne. W zależności od wymaganej czystości pomieszczenia clean room dzielone są na klasy. Wyposażenie pomieszczeń typu clean room musi być specjalnie zaprojektowane, aby nie generowało dodatkowych zanieczyszczeń. Dotyczy to również opraw oświetleniowych.

Clean room to pomieszczenia używane w:

 • placówkach medycznych
 • przemyśle farmaceutycznym
 • przemyśle chemicznym
 • przemyśle spożywczym
 • przemyśle elektronicznym i precyzyjnym.

W zależności od wymaganej czystości powietrza w pomieszczeniach typu clean room, dzielone są one na klasy, w których definiuje się ilość i rozmiar zanieczyszczeń na metr sześcienny (ewentualnie stopę sześcienną) atmosfery. Metody badań dotyczące czynności prowadzonych w pomieszczeniach czystych i strefach czystych w celu spełnienia wymagań klasy czystości powietrza oraz innych czynników czystości i związanych z nimi warunków kontrolowanych określa norma PN-EN ISO 14644-3:2020-03. 

Klasyfikacja clean room

Klasyfikacja pomieszczeń clean room lub stref czystych może być wykonana „po wybudowaniu”, „w stanie spoczynku” lub „w stanie działania”, zarówno na etapie odbioru nowej instalacji/pomieszczenia, jak i okresowo podczas standardowej eksploatacji. W branży farmaceutycznej dla przykładu klasyfikacja pomieszczeń clean room odbywa się zazwyczaj co 6-12 miesięcy, w niektórych pomieszczeniach szpitalnych - co 12 miesięcy.

Rozróżniamy 4 klasy czystości powietrza wewnętrznego: A, B, C i D (wg wytycznych GMP (Good Manufacturing Practice)) i 9 klas czystości wg normy PN EN-ISO 14644-3:2020-03. Różnią się maksymalną dopuszczalną liczbą cząstek w 1 m³ powietrza.

Ilość cząstek obecnych w powietrzu zależy od sposobu i intensywności wykorzystania pomieszczeń. Klasyfikację pomieszczenia clean room lub strefy czystej (pomiar klasy czystości pomieszczenia) określa się więc dla jednego lub więcej z trzech etapów użytkowania pomieszczeń, tj. „po zbudowaniu”, „w spoczynku/po zainstalowaniu urządzeń” lub „podczas rutynowego użytkowania”.

Projektowanie pomieszczeń clean room

Pomieszczenia clean room składają się z dwóch części:

 • przedsionka, zazwyczaj dodatkowo oddzielonego śluzą powietrzną
 • właściwego pomieszczenia czystego.

Czystość powietrza w clean room osiąga się w ten sposób, że jest ono tłoczone do wnętrza przez specjalny układ filtrów eliminujących kolejne frakcje zanieczyszczeń. Powietrze wewnątrz pomieszczenia jest cały czas filtrowane przez zestaw filtrów HEPA, które wyłapują wszelkie zanieczyszczenia. Pracownicy pomieszczeń typu clean room wchodzą i wychodzą przez specjalną śluzę powietrzną. Muszą być też przez cały czas ubrani w specjalną odzież ochronną: kombinezony, maski oraz obuwie. Urządzenia wewnątrz clean room są specjalnie zaprojektowane, aby nie generowały dodatkowych zanieczyszczeń. Dotyczy to również opraw oświetleniowych.

Urządzenia znajdujące się wewnątrz pomieszczeń typu clean room są wykonane z gładkich, łatwo zmywalnych materiałów. Również parametry, takie jak: temperatura, wilgotność i ciśnienie są na bieżąco monitorowane i utrzymywane na stałym, założonym poziomie.

POLECANY PRODUKT
Oprawa AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED do pomieszczen clean room

Autor: Luxiona

Oprawa AGAT CLEAN CLASS 3-4 NO FRAME LED przeznaczona do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 3-4. Brak ramki aluminiowej pozwala na eliminację zanieczyszczeń, tak bardzo niepożądanych w pomieszczeniach typu clean room.

Oprawy systemu Clean

Liderem na rynku rozwiązań sterylnego oświetlenia pomieszczeń szpitalnych, oświetlenia fabryk farmaceutycznych, laboratoriów chemicznych czy innych wnętrz o wysokich wymaganiach sterylności jest firma Luxiona. Pomieszczenie do produkcji tzw. opraw czystych w zakładzie produkcyjnym firmy w Jacentowie również jest pomieszczeniem typu clean room. Zakład produkcyjny ma system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485.

Oprawy do pomieszczeń clean room dostępne są jako modele przeznaczone do wbudowania w konstrukcję sufitów podwieszanych oraz w wersji nastropowej. Oferowane klasy czystości opraw to przedział od 3 do 9.

Luxiona jako jedna z nielicznych firm w Europie uzyskała dla swoich opraw wskaźnik CRI>95 (z wysoką wartością składowej R9 i R13, idealnie oddających barwę tkanek i krwi). Są one rekomendowane do sal operacyjnych, w których oświetlenie powinno idealnie oddawać barwy skóry, krwi, tkanek (wysoka składowa R9 – odpowiedzialna za oddawanie barwy „głęboko czerwonej” i R13 – odpowiedzialna za oddawanie barwy „oranżowa jasna”) oraz oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.

Właściwości opraw systemu Clean:

 • w zależności od miejsca zastosowania istnieje możliwość wyposażenia oprawy w powłokę antyrefleksyjną, minimalizującą odbicie wiązki światła laserowego,
 • szyba laminowana matowa lub matowa z powłoką antyrefleksyjną – SLM lub SLMR,
 • szyba hartowana matowa lub matowa z powłoką antyrefleksyjną – SHM lub SHMR,
 • przesłona mikropryzmatyczna z szybą laminowaną antyrefleksyjną – Micro-PRM SLR,
 • przesłona mikropryzmatyczna z szybą laminowaną – Micro-PRM SL,
 • przesłona mikropryzmatyczna z szybą hartowaną – Micro-PRM SH,
 • przesłony odporne na ogólnodostępne środki dezynfekcyjne, sole amonowe, nadtlenek wodoru, chlor oraz na promieniowanie UV,
 • powłoka antybakteryjna, powstrzymująca rozwój mikroorganizmów,
 • wskaźnik oddawania barw równy bądź wyższy niż 90.
Partnerzy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej