Kabel światłowodowy w systemach ochrony przeciwpożarowej. Nowość Technokabel

Kable światłowodowe ognioodporne
Autor: Technokabel Nowy, ognioodporny, całkowicie dielektryczny kabel światłowodowy przeznaczony do instalacji ppoż. Kabel jest w 100% odporny na zakłócenia, a tym samym nadaje się do układania w bezpośrednim sąsiedztwie kabli energetycznych, co pozwala projektantom tras kablowych na zaoszczędzenie miejsca w tunelach. Poza tym ma małą średnicę i jest giętki, co zapewnia łatwość jego instalacji i układania

Technologie światłowodowe dostarczają nowych inspiracji dla projektantów systemów ppoż. Dostępność konwerterów światłowodowych sprawia, że pojawia się zapotrzebowanie na ognioodporne kable światłowodowe do zastosowania, np. w systemach DSO (Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze).

Kabel światłowodowy jest zasadniczo dielektryczny, bez elementów metalowych, a więc nie ma obawy, że zaindukują się w nim napięcia powodujące przepływ pasożytniczych prądów, które mogą uszkadzać elementy osłaniające światłowody

Dodatkowo bardzo małe tłumienie sygnałów przesyłanych włóknami światłowodowymi sprawia, że odległości pomiędzy urządzeniami systemu mogą być duże – znacznie większe w porównaniu z połączeniami realizowanymi za pomocą kabli miedzianych.

Światłowód - zalety i zastosowanie

Silny wzrost popularności światłowodów na świecie trwa już ponad 40 lat. Wynika to z wielu zalet rozwiązania. Najważniejsze to:

 • bardzo duża przepustowość pojedynczego włókna,
 • mała tłumienność sygnału, nawet przy bardzo dużych odległościach,
 • niewielkie wymiary i mała masa własna,
 • całkowita odporność na zakłócenia radioelektryczne oraz działanie pola elektromagnetycznego,
 • całkowita neutralność dla środowiska, co ma istotne znaczenie przy projektowaniu linii światłowodowych,
 • niezawodność,
 • łatwa obsługa,
 • zapewniają bezpieczeństwo pracy oraz znaczną wydajność.

Światłowody znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach. Przykładowe z nich to: infrastruktura IT i telekomunikacyjna, elektroenergetyka, medycyna. Sprawdzają się w monitoringu, systemach alarmowych, zdalnej kontroli i nadzoru, a także w systemach wykrywania zwarć.

Nowy kabel światłowodowy do systemów ochrony przeciwpożarowej

Firma Technokabel S.A. zaprojektowała i, po uzyskaniu niezbędnych certyfikacji oraz dopuszczeń, wdrożyła do produkcji nowy, ognioodporny, całkowicie dielektryczny kabel światłowodowy dedykowany do instalacji ppoż.

Kabel jest w 100% odporny na zakłócenia, a tym samym nadaje się do układania w bezpośrednim sąsiedztwie kabli energetycznych, co pozwala projektantom tras kablowych na zaoszczędzenie miejsca w tunelach. Poza tym ma małą średnicę i jest giętki, co zapewnia łatwość jego instalacji i układania.

Dodatkowo bardzo małe tłumienie sygnałów przesyłanych włóknami światłowodowymi sprawia, że odległości pomiędzy urządzeniami systemu mogą być duże – znacznie większe w porównaniu z połączeniami realizowanymi za pomocą kabli miedzianych.

Trzeba wiedzieć

System ochrony przeciwpożarowej jest jednym z podstawowych systemów bezpieczeństwa w obiektach budowlanych. Doskonalenie i dostosowywanie systemu bezpieczeństwa pożarowego odbywa się we wszystkich obszarach działań w ramach ochrony przeciwpożarowej. Aktualne wyzwania, potrzeby i zagrożenia dla bezpieczeństwa pożarowego skutkują koniecznością poszukiwania i wdrażania nowych, różnorodnych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Te nowe rozwiązania są niezbędne dla zwiększenia skuteczności i doskonalenia ochrony przeciwpożarowej.

Kabel światłowodowy
Autor: Technokabel Kabel światłowodowy TECHNOFLAME FOC-2-SLT-HFFR PH120/E30-E60

Kabel światłowodowy TECHNOFLAME - funkcjonalność i zastosowanie

TECHNOFLAME FOC-2-SLT-HFFR PH120/E30-E60 to ognioodporny i wodoodporny kabel światłowodowy z jedną centralną luźną tubą (do 6 włókien w tubie), przeznaczony do stosowania jako element następujących instalacji:

 • systemy sygnalizacji pożarowej,
 • systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ognia,
 • stałe urządzenia gaśnicze,
 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
 • monitorowania, współpracy i integrowania systemów przeciwpożarowych.

Kabel może być stosowany w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi (SUG). Może być układany wraz z kablami słaboprądowymi i telekomunikacyjnymi.

Kabel jest wykonany z materiałów całkowicie bezhalogenowych, czyli nadaje się do  stosowania tam, gdzie wymagane jest wysokie bezpieczeństwo na wypadek pożaru.

Kabel jest trudnopalny, jego emisja dymu w ogniu jest niska, a uwalniane gazy nie powodują korozji.

Zastosowane w kablu wzmocnienie z wodoblokujacego włókna szklanego zapewnia potrzebną wytrzymałość podczas instalacji, ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz atakami gryzoni w czasie eksploatacji. 

Luźna tuba wypełniona żelem tiksotropowym zapobiega przedostawaniu się wody do włókien światłowodowych i penetracji wilgoci wzdłuż kabla.

Kabel światłowodowy jest uniwersalny i może być stosowany w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych oraz w tunelach.

Badania odporności ogniowej kabla światłowodowego

Kabel został poddany koniecznym badaniom zachowania funkcji podczas palenia oraz reakcji na działanie ognia w celu określenia jego charakterystyki  i kwalifikacji właściwości użytkowych.

Podczas spalania kabla światłowodowego w komorze badane były zmiany tłumienności w poszczególnych włóknach w funkcji czasu i temperatury. W tym celu na zamówienie Technokabel S.A. zostały opracowane przez Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności specjalne stanowiska pomiarowe, które wykorzystano do badań wg norm DIN 4102-12 i PN EN 50582 oraz PN-EN 50200 i PN-EN 50582.

Schemat ideowy stanowiska do pomiaru tłumienności światłowodów w kablu
Autor: Technokabel Schemat ideowy stanowiska do pomiaru tłumienności światłowodów w kablu TECHNOFLAME FOC-2-SLT-HFFR PH120/E30-E60 podczas próby palności wg DIN 4102-12
Zmiany tłumienności światłowodów w kablu
Autor: Technokabel Zmiany tłumienności światłowodów w kablu TECHNOFLAME FOC-2-SLT-HFFR PH120/E30-E60 podczas próby palności wg DIN 4102-12
Schemat ideowy stanowiska do pomiaru tłumienności światłowodów
Autor: Technokabel Schemat ideowy stanowiska do pomiaru tłumienności światłowodów w kablu TECHNOFLAME FOC-2-SLT-HFFR PH120/E30-E60 podczas próby palności wg PN EN 50200
Schemat stanowiska do pomiaru tłumienności światłowodów w kablu
Autor: Technokabel Schemat ideowy stanowiska do pomiaru tłumienności światłowodów w kablu TECHNOFLAME FOC-2-SLT-HFFR PH120/E30-E60 podczas próby palności wg PN EN 50200

Właściwości użytkowe kabla zostały potwierdzone pozytywną oceną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy oraz wydaniem Krajowego Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych 063-UWB-0253 oraz Świadectwa Dopuszczenia o nr 3990/2020 do stosowania w budownictwie.

Ognioodporne kable światłowodowe zastosowane w systemach przeciwpożarowych wnoszą nową jakość do krajowego rynku kablowego i przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego ludzi i obiektów.

Zespół projektantów i doradców z TECHNOKABEL S.A. zaprasza do współpracy projektantów i instalatorów systemów przeciwpożarowych i zachęca do stosowania swoich wyrobów w innowacyjnych rozwiązaniach instalacji przeciwpożarowych.

Partnerzy

Technokabel S.A. jest producentem kabli do instalacji ppoż od ponad 20 lat. Jako pierwsza w Polsce firma wprowadziła na rynek kable ze zwiększoną odpornością na działanie ognia. Kable te są niezbędne dla zachowania zwiększonego bezpieczeństwa pożarowego w nowo powstających obiektach użyteczności publicznej. Wszystkie produkowane przez Technokabel S.A. kable i przewody z przeznaczeniem do instalacji przeciwpożarowych posiadają odpowiednie krajowe certyfikaty i świadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP–PIB. Zostały przebadane w akredytowanych laboratoriach wg normy DIN 4102–12 i spełniają swoje funkcje w warunkach pożaru. Liczne badania przeprowadzone z wieloma systemami zamocowań kablowych produkowanych przez renomowane światowe firmy, jak m.in.: BAKS, OBO BETTERMANN, PUK, NIEDAX pozwalają naszym klientom realizować najbezpieczniejsze instalacje w budynkach wysokościowych, metrze lub tunelach.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej