Obiekty mieszkalne

Obiekty mieszkalne

Zarządzanie nieruchomościami zobowiązuje do przestrzegania przepisów zawartych w prawie budowlanym i warunkach technicznych oraz zasad określonych w ustawach - o prawie własności lokali, o spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku obiektów zabytkowych, także zaleceń konserwatora zabytków. Poza zapewnieniem należetego stanu technicznego przy racjonalnym gospodarowaniu finansami, administratorzy nieruchomości stają się wszechstronnymi menadżerami. Dla nich, a także projektantów i wykonawców, zebraliśmy informacje, które przybliżą zagadnienia związane z budową, remontem i eksploatacją budynków wielorodzinnych.