konferencja fasady

O KONFERENCJI

Fasada wyznacza granice wewnętrznej przestrzeni budynku, nadaje formę. To ona odpowiada za wyrazistość i charakter obiektu. Jest swoistego rodzaju genius loci budunku, często odzwierciedla także jego przeznaczenie czy kontekst miejsca.
Fasada to jednak nie tylko wyraz twórczości i wizji architektonicznej. Pełni też niezmiernie ważne funkcje techniczne i praktyczne: chroni wnętrza przed czynnikami atmosferycznymi, bilansuje budynek energetycznie, zapewnia dopływ naturalnego światła i komfort akustyczny. Wszystkie te wymagania dotyczące fasad realizowane są dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii i rozwiązań systemowych.

KONFERENCJA FASADY: PRELEGENCI