Krajowy Rejestr Długów – wiemy, gdzie w budownictwie kryje się ryzyko

2021-03-25 14:05 Materiał partnerski materiały Krajowy Rejestr Długów
Budowa plac budowy
Autor: Gettyimages Pozyskanie wiarygodnego partnera do współpracy to oczywiście powód do satysfakcji, ale trzeba trzymać rękę na pulsie. Może się bowiem zdarzyć, że kontrahent zacznie mieć kłopoty finansowe. Wówczas z pomocą przychodzi usługa monitoringu

Tylko w 2020 r. firmy pobrały z Krajowego Rejestru Długów 31,4 mln raportów o kondycji finansowej kontrahentów i konsumentów. Od początku działalności KRD jest to 266 mln raportów. Dzięki temu wierzyciele odzyskali od dłużników 102 mld zł. Sprawdzanie nowych partnerów biznesowych oraz monitorowanie wypłacalności obecnych kontrahentów pozwala bowiem chronić interes firmy.

Budownictwo jest jedną z tych branż, gdzie zatory płatnicze są ogromnym problemem. W mniejszym lub większym stopniu dotykają one wszystkich grup działających w niej przedsiębiorców. Duże firmy na masową skalę korzystają ze sprawdzania kontrahentów w KRD przed zawarciem z nimi umowy. W małych i średnich przedsiębiorstwach nie jest to jeszcze standard. Choć zdają sobie sprawę z ryzyka, to zakładają, że nic im się nie przytrafi. W wielu MŚP panuje pogląd, że nie wypada „prześwietlać” kontrahentów, bo partner poczuje się urażony. Warto zmienić to podejście.

Prześwietlanie kontrahenta w KRD

Sprawdzanie partnerów biznesowych w KRD przed zawarciem z nimi umowy zapewnia dostęp do unikatowej wiedzy na temat ich wiarygodności finansowej. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają na stworzenie jasnego obrazu kontrahenta, pomagają w podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy i jej warunkach, takich jak okresy płatności czy formy zapłaty. Prawidłowa ocena wiarygodności płatniczej klientów umożliwia zminimalizowanie ryzyka zawieranej transakcji oraz ograniczenie kosztów windykacji.

Artykuł jest częścią akcji pokazującej jak firmy budowlane mogą walczyć z zatorami płatniczymi.

Sprawdź, jak unikać zatorów płatniczych

Jeśli firma już zalega z płatnościami, prawdopodobieństwo, że nie zapłaci nowemu kontrahentowi, jest bardzo duże. Sprawdzanie klientów to „niezbędnik” każdej firmy działającej w branży budowlanej: generalnych wykonawców, hurtowni budowlanych, producentów materiałów. W ten sposób wysyłają oni sygnał do otoczenia, że zależy im na uczciwej współpracy – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Firmy z branży budowlanej mogą skorzystać z usługi KRD, które przygotowuje oferty „szyte na miarę” – w zależności od potrzeb i wielkości danej firmy.

Elastyczność to nasz atut, u nas nie ma sztywnych widełek. Inną ofertę otrzyma duża firma, inną mała, a to również zależy od liczby klientów, dłużników, wystawianych faktur i wielu innych elementów, które analizujemy indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa. Korzystanie z usługi sprawdzania kontrahentów przed podpisaniem umowy to przejaw odpowiedzialności za własną firmę – podkreśla Tomasz Świerżewski, menedżer ds. klientów strategicznych w Krajowym Rejestrze Długów.

Jeśli chce się rozwijać firmę, nie można zamykać się tylko w kręgu dotychczasowych, sprawdzonych kontrahentów. Oni przecież też mogą zawieść. Konieczne jest stałe poszerzanie rynku zbytu, szukanie nowych partnerów handlowych. Sprawdzanie potencjalnych kontrahentów pozwala uniknąć pochopnych decyzji biznesowych i nie pozostawia miejsca na domysły, bo daje jasny obraz sytuacji finansowej klienta.

Monitorowanie portfela klienckiego

Pozyskanie wiarygodnego partnera do współpracy to oczywiście powód do satysfakcji, ale trzeba trzymać rękę na pulsie. Może się bowiem zdarzyć, że kontrahent zacznie mieć kłopoty finansowe. Wówczas z pomocą przychodzi usługa monitoringu KRD. Pozwala on na zautomatyzowane śledzenie z dnia na dzień zmian w sytuacji finansowej kontrahentów, a system KRD przekazuje informacje o tych, których sytuacja płatnicza uległa zmianie. Usługa jest realizowana w czasie rzeczywistym. Klient otrzymuje bezpośrednio z rynku informacje o zmieniającej się sytuacji klienta. Może więc na bieżąco zareagować, np. zmienić warunki świadczenia usług bądź sprzedaży towarów. Aktywny monitoring umożliwia dodatkowo zabezpieczenie ryzykownych transakcji i sprawniejsze oszacowanie ryzyka związanego z całym portfelem klientów. Monitorowanie to również doskonałe narzędzie w budowaniu historii wiedzy o kontrahencie. Obserwując go przez cały rok, widać sezonowość jego działalności oraz okresy, w których się zadłuża bądź spłaca zaległości.

Jak branża budowlana korzysta z usług KRD

Duże firmy standardowo weryfikują odbiorców zanim dostarczą im towar lub usługę. Widać to na przykładzie grupy hurtowni budowlanych sprawdzającej każdorazowo klientów w KRD. W ciągu roku pozyskała ona 1200 klientów, sprzedaż wyniosła 504 mln zł. Dzięki raportom KRD odmówiono sprzedaży w ramach kredytu kupieckiego 96 ryzykownym kontrahentom. Uratowano 3,36 mln zł.

Inny przykład z praktyki KRD to hurtownia budowlana, która ma 100 klientów. Przyznaje im po 35 tys. zł kredytu kupieckiego, czyli ma zamrożone 3,5 mln zł. Wystarczy, że jeden z nich przestanie płacić i przedsiębiorstwo traci 35 tys. zł. A wykupując miesięczny abonament na monitorowanie tych 100 kontrahentów nie wyda na to tylu pieniędzy nawet przez kilka lat. Przy czym 1 proc. niepłacących klientów, to rzecz w budownictwie nieosiągalna, gdyż te wskaźniki są znacznie większe.

Obserwujemy takie zjawisko, także w budownictwie, że część dłużników buduje sobie nową tożsamość. Kiedy już są tak zadłużeni, że nikt im nic nie chce sprzedawać w kredycie kupieckim, zakładają nową spółkę albo kilka spółek, które mają czyste konto. I to one stają się stroną transakcji. Ale bardzo łatwo to wychwycić, jeśli sprawdzi się także nazwiska członków zarządu, czy nie pojawiają się w innych spółkach, ale zadłużonych. My te dane mamy. Na tę kwestię powinni zwrócić uwagę zwłaszcza generalni wykonawcy – wyjaśnia Tomasz Świerżewski.

Dlatego warto skorzystać z Raportu Rozszerzonego KRD BIG, który zawiera informacje dodatkowo wspierające lepszą ocenę sytuacji finansowej kontrahentów.

Co zawiera Raport Rozszerzony KRD BIG:

  • Sprawozdania finansowe z 2 ostatnich lat
  • Informacje o zadłużonych podmiotach (osobach i firmach) powiązanych ze sprawdzaną spółką oraz historie zmian w jej zarządzie
  • Status działalności
  • Informacje o postępowaniu upadłościowym, komorniczym, naprawczym lub restrukturyzacyjnym
  • Stronę www
  • Datę rejestracji
  • Datę rozpoczęcia działalności
  • Kapitał zakładowy
  • PKD
Partnerzy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej