BREEAM vs LEED. Porównanie najbardziej popularnych systemów certyfikacji energetycznej

2019-09-01 16:11 redakcja
Centrum dystrybucyjne DC New Logic III w Holandii, certyfikowany BREEAM
Autor: Reynaers Aluminium Centrum dystrybucyjne DC New Logic III w Tilburg w Holandii. Projekt - Habeon Architecten. W budynku centrum zastosowano materiały przyjazne dla środowiska, m.in. oświetlenie LED z automatycznym sterowaniem, potrójne szyby, dodatkową izolację dachu i pompy ciepła. Budynek uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding z wyjątkowo wysoką oceną 98,48%. Dach jest wyposażony w panele fotowoltaiczne. Budynek produkuje więcej energii niż jej zużywa.

LEED i BREEAM - dwa najpopularniejsze systemy certyfikacji ekologicznej, czyli narzędzia służące do oceny budynków na podstawie wielu obiektywnych kryteriów oraz jasno określonych parametrów technicznych. Oba systemy są dość zbliżone, analizują podobne kategorie i mają porównywalny koszt. Różnice pomiędzy LEED i BREEAM są przede wszystkim formalne.

LEED i BREEAM należą do najpopularniejszych światowych systemów wielokryterialnej oceny budynków. Uzyskanie certyfikatu LEED lub BREEAM nie jest łatwe (konieczny jest czas oraz ścisła współpraca z asesorem, czyli doświadczonym konsultantem na każdym etapie procesu inwestycyjnego), ale się opłaca. Certyfikaty ekologiczne znacząco wpływają bowiem na podwyższenie wartości obiektu, co ma znaczenie w obrocie nieruchomościami. Uzyskanie certyfikatów w systemach wielokryterialnej oceny pozwala mówić o budynkach zrównoważonych, czyli takich, które mają jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko naturalne w całym cyklu życia.

Certyfikacja nie tylko podwyższa wartość budynków, daje też gwarancję, że w projekcie wykorzystano rozwiązania, które zapewnią lepsze warunki do życia i pracy. Zrównoważony budynek musi mieć odpowiednio dobrane materiały budowlane i wykończeniowe. Od zastosowanych w budynku materiałów zależy jego zapotrzebowanie na energię. Przy czym należy uwzględnić zużycie energii poczynając od pozyskania surowców na materiały budowlane aż po ich recykling. Podczas certyfikacji materiały budowlane oceniane są pod względem szeregu wymogów: efektywności izolacyjnej, szczelności, wpływu na środowisko naturalne, trwałości, ale także ich wpływu na zmniejszenie kosztów całkowitych budynku. Ważne jest zatem, aby w projektach wykorzystywać produkty o sprawdzonym, wiarygodnym źródle pochodzenia, przełoży się to bowiem na wyższą punktację.

Sprawdźmy, jak to wygląda w przypadku zastosowania systemów aluminiowych na przykładzie aluminiowych okien, drzwi, ścian osłonowych oraz osłon przeciwsłonecznych firmy Reynaers Aluminium.

Przykład punktacji w certyfikatach BREEAM i LEED dla systemów aluminiowych

Połączenie rozwiązań firmy Reynaers Aluminium z innymi technologiami budowlanymi pozwala zdobyć do 22 kredytów w kategoriach zdrowie i samopoczucie, energia, materiały, zanieczyszczenia (zgodnie ze standardem BREEAM International New Construction 2016).

Kategoria Podkategoria Maks. liczba kredytów Okna i drzwi Drzwi przesuwne Ściany osłonowe Osłony przeciwsłoneczne
Zdrowie i samopoczucie (HEA) HEA1 - Komfort wizualny maks. 4 2 2 2 1
HEA2 - Jakość powietrza maks. 5* 3 3 3 -
HEA4 - Komfort termiczny maks. 3 2 2 2 2
HEA5 - Akustyka maks. 2 2 2 2 -
Energia (ENE) ENE1 - Zmniejszenie zużycia energii i CO2 maks. 15* 5 4 6 6
ENE4 - Niskie wykorzystanie technologii węglowych maks. 3 1 1 1 1
Materiały (MAT) MAT1 - Oddziaływanie podczas cyklu życia maks. 6* 3 3 3 2
MAT3 - Odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów maks. 4* 1 1 1 -
Zanieczyszczenia (POL) Zmniejszenie hałasu maks. 1 1 1 1 0
Innowacja (INN) Innowacyjność maks. 10 1 0 1 1

* dodatkowe punkty za innowacyjność

Tabela pochodzi z "PRZEWODNIKA PO CERTYFIKACJI BREEAM", opracowanego przez firmę Reynaers Aluminium.

systemy fasadowe z aluminium Reynaers
Autor: Reynaers Aluminium Systemy okien i drzwi (seria CS), drzwi przesuwnych (seria CP) oraz ścian osłonowych (seria CW) zapewniają ponadprzeciętną izolację oraz doskonałą wydajność energetyczną budynków. Zastosowanie produktów o wysokich parametrach izolacyjnych w połączeniu z potrójnymi szybami pozwala zwiększyć wydajność energetyczną budynku nawet do 18% w porównaniu do standardu ASHRAE. Dzięki takiemu ulepszeniu można zyskać sześć kredytów BREEAM. Na zdjęciu biurowiec Wronia 31, Warszawa, projekt Jaspers-Eyers Architects, deweloper Ghelamco

Połączenie rozwiązań firmy Reynaers Aluminium z innymi technologiami budowlanymi pozwala zdobyć także do 24 punktów LEED w następujących kategoriach oceny (zgodnie ze standardem LEED v4 for New Construction And Major Renovations).

Kategoria Kredyty Maks. liczba kredytów Okna i drzwi Drzwi przesuwne Ściany osłonowe Osłony przeciwsłoneczne
Energia i środowisko Minimalna wydajność energetyczna wymagane - - - -
Optymalizacja wydajności energetycznej maks. 18 7 6 8 8
Produkcja energii odnawialnej maks. 3 0 0 3 3
Jakość środowiska wewnętrznego Min. jakość powietrza wewnętrznego wymagane - - - -
Podwyższona jakość powietrza wewnętrznego maks. 2 1 1 1 -
Materiały niskoemisyjne maks. 3 3 3 3 -
Światło dzienne maks. 3 2 2 2 1
Komfort termiczny maks. 1 1 1 1 1
Widoki maks. 1 1 1 1 -
Akustyka maks. 1 1 1 1 -
Materiały i zasoby Jawność i optymalizacja materiałów budowlanych - deklaracje środowiskowe produktów maks. 2 1 1 1 -
Jawność i optymalizacja materiałów budowlanych - skład produktów maks. 2 1 - 1 -
Zrównoważony teren Zmniejszenie efektu wyspy ciepła maks. 2 - - - 1
Innowacyjność projektu Innowacyjność projektu maks. 5 1 1 1 1
Priorytety regionalne maks. 4 1 1 1 1

Tabela pochodzi z "PRZEWODNIKA PO CERTYFIKACJI BREEAM", opracowanego przez firmę Reynaers Aluminium.

Warto podkreślić, że przy zastosowaniu systemów Reynaers Aluminium szczególnie dużo punktów można zyskać w kategorii Energia. Wykorzystanie profili Reynaers Aluminium pozwala na oszczędność energii na oświetlenie, ogrzewanie, czy klimatyzację. Systemy, dzięki którym zbiera się najwięcej kredytów to CW 50, systemy MasterLine 8 i MasterLine 10 i osłony przeciwsłoneczne BS oraz fasada elementowa CW 65-EF.

Aby ułatwić zdobycie punktów kredytowych, specjaliści z firmy Reynaers Aluminium pomagają dobrać najodpowiedniejsze dla projektu rozwiązania oraz przygotowują dokumenty niezbędne do wypełnienia aplikacji certyfikatu BREEAM czy LEED. Dokumentacja obejmuje nie tylko dokumenty ogólne i certyfikaty, ale także specyfikację projektu. Wszystko to bowiem wpływa na wynik w certyfikacji BREEAM i LEED.

biurowiec Wronia 31 warszawa Jaspers-Eyers Architects fasady Reynaers
Autor: Reynaers Aluminium Biurowiec Wronia 31 z fasadami Reynaers Aluminium otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding. Wronia 31 zdobyła w trakcie certyfikacji 86,7 punktów. Projekt biurowca przygotowała belgijska pracownia Jaspers-Eyers Architects. W fasadzie zastosowano systemy Reynaers Aluminium: CW50-HI, CW50 top hung windows, CF77 i CS86-HI doors. Producentem fasad była firma Mega Aluminium. Deweloper Ghelamco

Uzyskanie certyfikatu LEED i BREEAM

Uzyskanie certyfikatu BREEAM lub LEED wymaga wielu starań. Certyfikacja jest bowiem procesem, w czasie którego najpierw, na podstawie projektu, uzyskuje się ocenę tymczasową (przy czym konieczna jest deklaracja inwestora, że wszystkie kryteria zostaną spełnione), po czym następuje weryfikacja i ocena zastosowanych rozwiązań oraz raport ostateczny. Tak więc dopiero po dokładnym sprawdzeniu gotowego obiektu uzyskuje się ocenę budynku, wyrażoną w punktach, a na podstawie liczby uzyskanych punktów – właściwy certyfikat.

Oba systemy są dość zbliżone, analizują podobne kategorie (energia, woda, działka, jakość powietrza we wnętrzu, materiały budowlane, odpady), a koszt samej certyfikacji jest porównywalny. Inwestorzy amerykańscy oraz globalni preferują certyfikację LEED, podczas gdy inwestorzy brytyjscy i europejscy częściej wybierają system BREEAM.

Duży wpływ na decyzję o certyfikacji mają również fundusze inwestycyjne, wręcz wymagające certyfikacji ekologicznej LEED lub BREEAM, dla obiektów wchodzących w skład ich portfolio. Wiąże się to z obniżonym ryzykiem inwestycji.

Certyfikat Breeam
Autor: Reynaers Aluminium W certyfikacie BREEAM wyróżniono dziewięć głównych kategorii z wieloma podkategoriami, na podstawie których oceniany jest budynek. W każdej z kategorii przyznawane i wyważane są kredyty, które składają się na ostateczną ocenę budynku w skali od Dostateczny do Wybitny
Certyfikat LEED
Autor: Reynaers Aluminium W certyfikacie LEED budynek jest oceniany w siedmiu głównych kategoriach. Punkty LEED przyznawane są według kryteriów oceny (kredytów) w skali od 0 do 100 (plus 10 punktów bonusowych). W zależności od wyniku przyznawany jest jeden z certyfikatów wydajności: Podstawowy, Srebrny, Złoty lub Platynowy

Certyfikaty LEED i BREEAM w Polsce

Rozumiejąc specyfikę polskiego rynku, Polish Green Building Council wprowadził do Polski oba systemy. W lutym 2010, PLGBC podpisało MOU (Memorandum of Understanding) z BRE (brytyjską organizacją zajmującą się zrównoważonym budownictwem) o adaptacji BREEAM for Poland, natomiast w marcu sukcesem zakończyły się negocjacje w USGBC odnośnie stworzenia wersji LEED for Poland.

BREEAM i LEED najpopularniejsze, ale nie jedyne

Oprócz certyfikatów BREEAM i LEED funkcjonują także niemieckie Passive House i DGNB, szwajcarski MINERGIE®, francuski HQE. Wymienione certyfikaty dają możliwość certyfikowania zarówno budynków, jak i komponentów budowlanych.

Najnowszy certyfikat Cradle to Cradle® służy do oceniania wyłącznie materiałów. Podstawowym założeniem, na którym opiera się filozofia Cradle to Cradle®, jest zrozumienie zasady, że wszelkie odpady (zużyte produkty i ich składniki) to surowce, które są w całości przetwarzalne i służą do produkcji kolejnych wyrobów. Produkty powstające w procesie technologicznym opartym na idei Cradle to Cradle® muszą spełniać bardzo surowe kryteria związane z bezpieczeństwem dla środowiska i zdrowia człowieka. Tylko wtedy mogą być powtórnie wykorzystane, jako składniki uzdatniające w produkcji przemysłowej (pętla techniczna) lub jako nawóz (pętla biologiczna), nie generując przy tym żadnych odpadów. Jest to system tzw. gospodarki obiegu zamkniętego - circular economy.

Certyfikaty dla profili aluminiowych Reynaers
Ściana osłonowa Reynaers CW 50-HI

Autor: Reynaers Aluminium

Ściana osłonowa Reynaers CW 50-HI dostępna jest w kilku wariantach, jeśli chodzi o konstrukcję, czy sposób szklenia, a także ognioodporność, czy izolacyjność termiczną. Dodatkowo, system umożliwia zastosowanie różnych systemów otwierania, takich jak okna wysuwane równolegle, okna wychylne na zewnątrz, okna rozwierno-uchylne, ale także płaskie wentylatory dachowe, kompatybilne z systemem dachowym CW 50

Jednym z produktów z certyfikatem Cradle to Cradle (Bronze) jest ściana osłonowa CW 50-HI. Pozostałe to systemy drzwiowe: CS 77, CS 77-AP, SL 38 we wszystkich wariantach izolacyjności termicznej, systemy okienne: CS 77, CS 77-AP, CS 77-HV, SL 38 we wszystkich wariantach izolacyjności termicznej, MasterLine 8 w wariancie HI we wszystkich wariantach wzorniczych.

Certyfikaty Passive House mają m.in. okna Masterline 10, drzwi MasterLIne 8, CS 104-HI CS 86-HI, a certyfikat MINERGIE® - systemy okienne Reynairs CS 77 i drzwiowe CP 155 Monorail.

Dla kogo LEED, a dla kogo BREEAM?

System LEED daje możliwość certyfikacji praktycznie każdego typu inwestycji: od budynków nowo projektowanych, poprzez renowację, do wnętrz czy też obiektów deweloperskich. System LEED-NC zezwala na certyfikację różnych typów budynków – obiektów biurowych, przemysłowych, uniwersyteckich, przeznaczonych dla różnych instytucji, hoteli czy inwestycji mieszkaniowych. Opracowane również specjalistyczne wersje LEED for Schools oraz LEED for Retail. Jedynym wyjątkiem są projekty domów jednorodzinnych (LEED for Homes) – budynki jednorodzinne można certyfikować jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych.

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku BREEAM. Wersja BREEAM International, która odnosi się do Europy, przeznaczona jest do certyfikacji obiektów biurowych, przemysłowych oraz handlowych. Każdy inny obiekt podlega systemowi BESPOKE, czyli BREEAM Assessor musi wystąpić do BRE z prośbą o indywidualne przygotowanie zestawu kryteriów odpowiednich do danego projektu. Zaletą takiego podejścia jest lepsze dopasowanie systemu do danego typu obiektu, a minusem – brak ogólnodostępnych wytycznych projektowych i dodatkowy koszt certyfikacji.

Różnice w ocenach środowiskowych systemów BREEAM i LEED

rodzaj zagadnienia BREEAM LEED
preferencje  klientów/najemców system często wybierany w Europie najbardziej popularny system na świecie
punktacja/minimalna liczba punktów wymagana przy najniższej ocenie 30 40
elementy obowiązkowe przy najniższej ocenie stateczniki do świetlówek 30 Hz (w zależności od oceny wymagania rosną) 10% redukcji energii całkowitej w budynku, wliczając energię do ogrzewania/chłodzenia, urządzeń mechanicznych, oświetlenia, jak również użytkowa, czyli komputery, lampki na biurkach oraz sprężarki, maszyny, itp. Każdy budynek jest porównywany do budynku zbudowanego zgodnie z minimum wg ASHRAE. Oraz inne wymagania np. zmniejszone zużycie wody, zakaz używania freonów CFC (Chlorofluorocarbons), segregacja odpadów, spełnienie norm ASHRAE w zakresie wentylacji, ograniczenie lub całkowity zakaz palenia
przepisy budowlane europejskie plus możliwość dostosowania do przepisów lokalnych amerykańskie, bez możliwości adaptacji do przepisów lokalnych, np. polskich
instalacje normy europejskie normy ASHRAE (normy amerykańskie bardziej restrykcyjne od polskich. Regulują praktycznie wszystko – od oświetlenia LPD [lighting power density] w W/sf, czyli natężenie oświetlenia w Watach na jednostkę powierzchni, poprzez wydajność urządzeń mechanicznych, po metodologię obliczeń energetycznych przy użyciu programu eQuest.
energia (procentowy udział w ogólnej punktacji) 19% (wystarczy polski certyfikat energetyczny) 35% (zgodnie z normami ASHRAE)
udział konsultanta w procesie certyfikacji konieczny licencjonowany asesor konsultant (LEED Accredited Professional) AP nie jest obowiązkowy, ale otrzymanie dobrej oceny bez udziału konsultanta jest praktycznie niemożliwe
materiały budowlane i wykończeniowe ocena odbywa się na podstawie deklarowanego składu (Europejskie aprobaty techniczne) materiały powinny mieć aprobaty amerykańskie
punkty za innowacyjność maks. 10 maks. 4
przygotowanie raportu/język raport przygotowywany jest przez asesora w języku angielskim, ale załączone materiały ewidencyjne mogą być w języku polskim wszystkie dokumenty, włącznie z załącznikami, muszą być w języku angielskim
koszt certyfikacji (opłata dla organizacji certyfikującej) stały, około 3500 euro zmienny, w zależności od powierzchni certyfikowanego budynku
koszty dodatkowych ekspertyz podobne* podobne*
koszty inwestycyjne podobne* podobne*

*zależy od typu projektu, wielkości oraz poziomu certyfikacji – zazwyczaj określane są indywidualnie.

Autorem opracowanej tabeli porównawczej jest WSP Enviro Sp. z o.o.

Punktacja dla certyfikatów LEED i BREEAM

LEED BREEAM

Certified 40–49 points

Silver 50–59 points

Gold 60–79 points

Platinum 80 points and above

Pass 30–44 points

Good 45–54 points

Very good 55–69 points

Excellent 70–84 points

Outstanding 85 and above points

zaluzje fasadowe reynaers
Autor: Reynaers Aluminium Istotne jest kontrolowanie odblasków i olśnień pojawiających się na przykład na ekranach monitorów w biurach. Systemy osłon przeciwsłonecznych firmy Reynaers Aluminium (BS 40 i BS 100) pozwalają w pełni kontrolować stopień zacienienia oraz odblaski i olśnienia słoneczne. Rotacyjne listwy żaluzji w systemie BS 100 zapewniają równowagę między dostępem światła dziennego, widokami i stopniem zacienienia. W systemie BS 40 odblaski i olśnienia słoneczne można kontrolować manualnie lub automatycznie obracając ekrany poziomo. Za zastosowanie tych rozwiązań przyznawane są kredyty BREEAM
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej