Kredyt na termomodernizację budynku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej

2021-04-16 17:28 Materiał sponsorowany
kamienica po termomodernizacji
Autor: Getin Noble Bank Termomodernizacja budynków mieszkalnych niesie za sobą wymierne korzyści dla mieszkańców i środowiska. Skąd wziąć pieniądze na taką inwestycję? Preferencyjny kredyt ze środków unijnych, wykorzystany do zwiększenia efektywności energetycznej budynków wspólnot i spółdzielni, oferuje Getin Noble Bank

Montaż efektywnych systemów ogrzewania przynosi wspólnocie wymierne korzyści tylko wtedy, gdy zostaną ocieplone ściany zewnętrze budynku. Nieocieplony budynek może tracić nawet 40% energii cieplnej. To dlatego termomodernizacja znacznie obniża koszty utrzymania nieruchomości. Szczególnie, gdy dodatkowo wymieni się stolarkę oraz pokrycie dachu. Kredyt na preferencyjnych warunkach, dostępny w Getin Noble Bank S.A., to rozwiązanie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych pozyskania środków na tak kosztowne inwestycje.

Dzięki skutecznie wykonanej termomodernizacji mieszkańcy mogą liczyć na:

1. Obniżenie rachunków za ogrzewanie

Wydatki poniesione na ocieplenie budynku to długofalowe oszczędności związane z użytkowaniem budynku. Mniejsze straty ciepła to niższe rachunki za utrzymanie komfortu cieplnego mieszkańców. W nieocieplonym budynku opłaty za ogrzewanie mogą sięgać nawet 70% całości kosztów utrzymania mieszkania. Po przeprowadzeniu kompleksowej modernizacji miesięczne rachunki mogą spaść nawet o połowę.

2. Poprawę estetyki budynku

Prace związane z ociepleniem budynku to doskonała okazja do odświeżenia wyglądu budynku. Wymiana stolarki okiennej na estetyczną i wykonaną z trwałych materiałów oraz nowy tynk w kolorze dostosowanym do otoczenia pozytywnie wpływają na wizerunek nieruchomości.

3. Wzrost wartości nieruchomości

Poprawa wyglądu zewnętrznego oraz niższe koszty utrzymania sprawiają, że nieruchomość zyskuje na wartości w oczach przyszłych nabywców. Analizy cen transakcyjnych pokazują, że mieszkanie w domu po modernizacji znajduje nabywców za cenę nawet o kilkanaście procent wyższą niż podobne mieszkania w domach przed remontem.

4. Poprawę jakości powietrza w okolicy

Wymiana starego kotła węglowego na nowoczesne ekologiczne źródła ciepła redukuje ilość niebezpiecznych substancji w powietrzu, którym oddychamy. Według ekspertów z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej kompleksowa termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji niebezpiecznych substancji. Poziom pyłów może się obniżyć aż o 95%, a dwutlenku węgla o ponad 70%.

5. Wzrost jakości życia

Optymalna temperatura i skuteczna wentylacja pozwala uniknąć wilgoci, która może przyczynić się do powstania problemów zdrowotnych. Na dolegliwości spowodowane mieszkaniem w budynku o złym stanie technicznym są wrażliwe szczególnie nasze dzieci. Modernizacja może przyczynić się m.in. do zmniejszenia ryzyka wystąpienia astmy. Nowe okna i drzwi ograniczają poziom hałasu z zewnątrz, który również ma negatywny wpływ na naszą kondycję.

W jaki sposób sfinansować inwestycję z pomocą Getin Noble Banku?

Preferencyjny kredyt inwestycyjny ze środków unijnych, wykorzystany do zwiększenia efektywności energetycznej budynków wspólnot i spółdzielni, oferowany jest przez Getin Noble Bank.

Dofinansowanie jest dostępne dla inwestycji realizowanych na terenie województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

Warunki kredytu różnią się nieznacznie w zależności od lokalizacji. Podstawowe założenia są jednak takie same. Finansowanie składa się z dwóch części:

  • kredyt inwestycyjny na preferencyjnych warunkach. Oprocentowanie kredytu jest stałe w całym okresie kredytowania i wynosi jedynie 0,2% w skali roku. Ponadto bank nie pobiera prowizji przygotowawczej od preferencyjnej części kredytu. Preferencyjna część finansowania obejmuje:

- w woj. pomorskim 90% wartości finansowanej inwestycji,

- w woj. kujawsko-pomorskim 84% wartości finansowanej inwestycji,

- w woj. mazowieckim 78,8% wartości finansowanej inwestycji.

W przypadku inwestycji, której oszczędności energetyczne przekroczą 60%, całkowite oprocentowanie kredytu wynosi 0%,

  • kredyt inwestycyjny na standardowych warunkach cenowych. Oprocentowanie stanowi WIBOR 3M + marża banku 2,7% oraz prowizja przygotowawcza w wysokości 1%. Ta część finansowania obejmuje:

- minimum 10% wartości finansowanej inwestycji w woj. pomorskim,

- 16% wartości finansowanej inwestycji w woj. kujawsko-pomorskim,

- 21,2% wartości finansowanej inwestycji w woj. mazowieckim.

WAŻNE

Oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej po przeprowadzeniu inwestycji musi wynosić minimum 25% w przypadku obiektów (wspólnot) jednobudynkowych dla woj. pomorskiego, woj. kujawsko-pomorskiego i woj. mazowieckiego. W przypadku obiektów (wspólnot) wielobudynkowych dla woj. pomorskiego oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej po przeprowadzeniu inwestycji musi wynosić minimum 30%.

Jakie są inne zalety kredytu Getin Noble Bank?

Finansowanie uruchomione nawet na okres 20 lat może pokrywać do 100% wartości inwestycji. Dzięki temu rata jest dopasowana do możliwości finansowych mieszkańców. Okres wykorzystania kredytu powinien nastąpić w ciągu maksymalnie 12 m-cy, a zakończenie okresu wykorzystania powinno nastąpić do 24 m-cy, licząc od daty pierwszego uruchomienia kredytu. Terminy uruchomienia poszczególnych transz są elastyczne i można je dostosować do harmonogramu realizacji prac remontowych. Można również skorzystać z karencji w spłacie kredytu.

Wymagania wobec inwestora

Zakres podmiotów, które mogą się ubiegać o kredyt na preferencyjnych warunkach, uzależniony jest od województwa. Jednak w każdym województwie mogą to być wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. 

Aby ubiegać się o finansowanie, wymagane jest sporządzenie audytu energetycznego, który jest weryfikowany przez bank. Zgodnie z wymaganiami Regionalnych Programów Operacyjnych audyt musi zawierać wyliczenie redukcji emisji CO2. Projekt budowlany potrzebny jest jedynie w tych przypadkach, gdy wymaga go Prawo budowlane.

Dla pozostałych województw Getin Noble Bank oferuje dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych kredyt z premią termomodernizacyjną lub remontową BGK przeznaczony na finansowanie inwestycji określonych w ustawie z dnia 23 stycznia 2020 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 poz. 22 i 284):

- wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi:

  • 16% kosztów poniesionych na realizacje przedsięwzięcia,
  • 21% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakup i instalację mikroinstalacji odnawialnego źródła energii – jeżeli wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej co najmniej 6 kW,

  • jeżeli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, to wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty określonej w pkt. powyżej oraz wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku

- wysokość premii remontowej stanowi:

  • 15% kosztów poniesionych na realizacje przedsięwzięcia remontowego,
  • jeżeli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego znajdują się lokale inne niż mieszkalne, to wysokość premii remontowej stanowi iloczyn kwoty określonej w pkt. powyżej oraz wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku,
  • przedsięwzięcie remontowe uwzględniane do przyznania premii może obejmować jedynie część mieszkalna nieruchomości wspólnej (bez usługowej).

         - w przypadku kredytów z premia remontowa BGK wymagane jest przedstawienie audytu remontowego

         - premia remontowa dostępna jest dla budynków których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku;

         - kredyt nie może być przeznaczony na finansowanie prac przy których uzyskano pomoc publiczna.

Warto zaznaczyć, że Getin Noble Bank refinansuje 100 % kosztów poniesionych na audyty energetyczne i projekty budowlane - po podpisaniu umowy kredytu, przy kosztach audytu lub projektu budowlanego nie wyższych niż 4 850 tys. zł.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat kredytu oraz otrzymać pomoc w ubieganiu się o pożyczkę?

Doradcy banku, eksperci z wieloletnim doświadczeniem, wyspecjalizowani w kredytowaniu i obsłudze bieżącej wspólnot mieszkaniowych, oferują profesjonalne wsparcie w zakresie finansowania na preferencyjnych warunkach.

Dodatkowe informacje dostępne są także na stronie banku oraz pod numerami Infolinii:

+48 608 019 700 lub +48 32 604 30 25.

Infolinia dla Klientów Firmowych i Sektora Publicznego dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00. Koszt połączenia z Infolinią zgodny ze stawką operatora.

Partnerzy
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Czytaj więcej