dr hab. inż. prof. PW Piotr Woyciechowski

Instytut Inżynierii Budowlanej, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska