Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokują reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz Adblock, następnie Odśwież stronę
Przejdź do serwisu
adb_popup_graphic

Ogrzewanie

ELEKTRA
ul. K. Kamińskiego 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 843 32 82
faks 22 843 47 52
http://www.elektra.pl/
info@elektra.pl

Firma ELEKTRA to wiodący producent systemów ogrzewania elektrycznego przeznaczonego zarówno dla budownictwa mieszkaniowego, jak też obiektów przemysłowych.

Ogrzewanie elektryczne a smog i niska emisja - uwarunkowania prawno-środowiskowe

Tagi:
Elektra
,
zanieczyszczenie powietrza

Elektryczne ogrzewania budynków ogranicza niską emisję. Szczególnie istotna jest redukcja emisji pyłów w przypadku rezygnacji z kotłów na paliwo stałe, co w konsekwencji zapobiega ryzyku zanieczyszczania powietrza i powstawania smogu.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe
Elektryczne ogrzewanie podłogowe
Fot.: ELEKTRA

Ogrzewanie elektryczne a ograniczanie niskiej emisji

W czasie ostatniej zimy przez wiele dni w atmosferze przy powierzchni ziemi występowały wysokie poziomy pyłów zawieszonych (PM2.5 i PM10). Zjawisko to było szczególnie intensywne na obszarach o starej, zwartej zabudowie, na których jako źródła ciepła rozpowszechnione są kotły węglowe, gdzie nierzadko wykorzystywane jest – delikatnie mówiąc – przypadkowe paliwo.
Tzw. niska emisja jest szczególnie szkodliwa, ponieważ spaliny z kotłów domowych nie są poddawane żadnemu oczyszczeniu. Dodatkowo zanieczyszczenia są wprowadzane do powietrza na bardzo małej wysokości (rzędu 10–40 m nad poziomem terenu) i gromadzą się wokół miejsca powstawania, mając wkład w szereg zjawisk o negatywnych skutkach dla środowiska, zdrowia i życia ludzkiego [3]. Chodzi przede wszystkim o zjawisko nazywane „smogiem typu londyńskiego”, czyli – powiązane z typowymi dla Polski warunkami zimowej inwersji temperaturowej – nagromadzenie w dolnych warstwach atmosfery związków, pochodzących z niepełnego spalania paliw o niekontrolowanym składzie chemicznym, czyli tlenków siarki, tlenków azotu, tlenków węgla, sadzy oraz trudno opadających pyłów. Substancje te mają udokumentowany szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi (powodując chwilowe lub przewlekłe problemy z oddychaniem, a w długiej perspektywie również zmiany nowotworowe), przyczyniają się także do powstawania i nasilenia korozji urządzeń i budynków, pociągając za sobą też straty finansowe w postaci nakładów koniecznych na oczyszczanie środowiska mieszkalnego (budynków, ulic).
Często powstaje nieoczywista sytuacja, polegająca na tym, że jakość powietrza na przedmieściach jest gorsza niż w centralnych częściach miast, gdzie dostępne są miejskie systemy ciepłownicze.
Rozwiązaniem pozwalającym na ograniczenie tego problemu może być stosowanie ogrzewania elektrycznego, które całkowicie eliminuje niską emisję, w przeciwieństwie do innych rozwiązań (kotłów węglowych lub gazowych). Istnieje co prawda emisja wysoka, ale jest ona najczęściej wielokrotnie niższa z uwagi na wysoką sprawność wytwarzania energii oraz zaawansowane metody oczyszczania spalin.
Podobne korzyści występują w przypadku, gdy promuje się wykorzystywanie samochodów o napędzie elektrycznym. Obok korzyści bezpośrednio odczuwalnych dla użytkowników samochodów, a także pieszych i wszystkich mieszkańców miast: zmniejszenia poziomu hałasu i braku wyraźnego wkładu w „smog typu londyńskiego”, występuje tutaj również efekt poztywny w postaci możliwości ograniczenia mniej znanego zjawiska – tzw. „smogu typu Los Angeles”. W spalinach samochodów o napędach tradycyjnych obecne są tlenki azotu i węglowodory. Pod wpływem światła zachodzą reakcje chemiczne, prowadzące do powstawania ozonu, formaldehydu, acetaldehydu, PAN i nadtlenku wodoru. Są to substancje o udokumentowanym szkodliwym działaniu na drogi oddechowe ludzi i zwierząt, negatywnie wpływające na tkanki roślinne, wreszcie powodujące korozję.

Ogrzewanie elektryczne charakteryzuje się bardzo wysokim komfortem użytkowania oraz niskimi nakładami inwestycyjnymi. Jednak w przypadku korzystania ze standardowych taryf, koszty eksploatacyjne mogą być stosunkowo wysokie. W tej sytuacji Ministerstwo Energii przewidywało wprowadzenie mechanizmów regulacyjnych w celu zachęcania do stosowania ogrzewania elektrycznego, m.in. poprzez tworzenie specjalnych taryf na energię elektryczną do celów ogrzewania [4].

Stosowanie ogrzewania elektrycznego napotyka jednak w chwili obecnej na bardzo silne ograniczenie w postaci przepisów techniczno-budowlanych [5].

Przepisy techniczno-budowlane

Wskaźnik EP
Przepisy techniczno-budowlane [1] zawierają wymaganie odnośnie wartości wskaźnika EP budynku, która nie może przekraczać pewnej wartości granicznej. Wskaźnik EP określa rocz-ne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do celów ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia (uwzględniane się budynkach niemieszkalnych).
Wskaźnik EP oblicza się zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku… [2]. W ramach obliczeń energię końcową mnoży się przez współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wi. Należy zwrócić uwagę, że ww. rozporządzenie mówi, jak następuje (załącznik 1, pkt. 3.1.3):

Wartość współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi przyjmuje się na podstawie danych udostępnionych przez dostawcę tego nośnika energii lub energii. (…) W przypadku braku takich danych przyjmuje się wartości współczynnika wi określone w tabeli 1


Tabela 1. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych wi [2].


W tabeli 1. w rozporządzeniu dla energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej systemowej podana jest wartość 3,00. Jest to wartość orientacyjna dla tzw. miksu polskiego, czyli dla przeciętnej struktury wytwarzania energii elektrycznej w całej Polsce.

Czytaj dalej:
  • 1
  • 2
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
ZPR Media S.A.:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Architektura i budownictwo:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Hobby i wypoczynek:
Wideo:
Zakupy:
Miesięcznik: