Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokują reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz Adblock, następnie Odśwież stronę
Przejdź do serwisu
adb_popup_graphic

Maty grzewcze na podjazdy, ścieżki, chodniki. Montaż mat grzewczych pod nawierzchnią

Partner:
LUXBUD Sp. z o.o.
LUXBUD Sp. z o.o.
Tagi:
kable grzejne,
kable grzewcze,
Luxbud,
maty grzewcze,
nawierzchnie,
ogrzewanie przeciwoblodzeniowe,
podjazdy,
ramp mata,
ścieżki

Zimą może nastąpić oblodzenie podjazdów, chodników, ścieżek czy ramp ładunkowych. Istnieje kilka metod usuwania oblodzenia z nawierzchni: mechaniczny, chemiczny lub zastosowanie kabli grzejnych. Pierwszy jest pracochłonny i kosztowny, drugi zanieczyszcza środowisko. Maty grzewcze, stosowane jako ogrzewanie przeciwoblodzeniowe, są nowoczesnym sposobem na oblodzone nawierzchnie.

Z kursu dowiesz się:
 • o zasadach doboru maty grzewczej
 • o zaleceniach dotyczących montażu maty grzewczej
 • o montażu maty pod kostką oraz pod nawierzchnią betonową
 • o sterowaniu matą grzewczą
 • o danych technicznych produktu
Fot.: Luxbud

Maty grzewcze rozpuszczają śnieg i lód zapobiegając oblodzeniu nawierzchni. System ogrzewania przeciwoblodzeniowego jest wyposażony w automatykę, która załącza kable grzejne tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne, dzięki czemu system jest energooszczędny i tańszy od metod mechanicznej i chemicznej. Dodatkowo zastosowanie elektrycznego ogrzewania przeciwoblodzeniowego nie powoduje niszczenia wierzchniej warstwy nawierzchni.

System mat grzewczych ma szczególne zastosowanie do ogrzewania newralgicznych powierzchni takich jak zjazdy do garaży lub parkingu, rampy i pochylnie załadowcze, mosty, estakady, tarasy.

Mata grzewcza RAMP MATA LUXBUD - gotowy system ogrzewania przeciwoblodzeniowego

RAMP MATA grzejna dostępna jest w zestawach o szerokości 50 lub 100 cm. Jest jedno- lub dwustronnie zasilana napięciem 230 V lub 400 V, 50 Hz. Długość przewodu zasilającego 5 m w przypadku maty grzewczej jednostronnie zasilającej. Maty dwustronnie zasilające mają odpowiednio jeden przewód zasilający długości 5 m, a drugi 5 m plus długość maty. Wszystkie maty mają moc 300 W/m2. Jest to optymalna moc grzejna do systemów przeciwoblodzeniowych. Przewód grzejny zastosowany w RAMP MACIE ma największą odporność mechaniczną – klasa M2. Przewód o takiej konstrukcji gwarantuje niezawodność systemu i odporność na uszkodzenia przy montażu maty w betonie lub piasku pod kostką brukową lub inną nawierzchnią.

Zasady montażu maty grzewczej

Matę grzejną powinno się układać na takiej powierzchni, jaka jest niezbędna do prawidłowego użytkowania nawierzchni zewnętrznej. Powierzchnia maty nie może być większa niż obszar przeznaczony do grzania.

W przypadku podjazdu można zastosować dwa warianty:

 • ogrzewanie całej powierzchni podjazdu
 • ogrzewanie tylko pasów jezdnych, po których poruszają się koła samochodu.

RAMP MATA powinna znajdować się najbliżej jak to możliwe powierzchni jezdni, chodnika itp., aby zapewnić najkrótszy czas rozgrzewania. Mata grzewcza musi spełniać następujące warunki:

 • warstwa podsypki nad matą musi wynosić minimum 3 cm
 • nie powinno się stosować grubszych niż to konieczne kostek brukowych
 • grubość betonu lub podsypki piaskowej powinna być najcieńsza jak to jest technicznie możliwe i jednakowa na całej powierzchni
 • piasek używany do wykonywania podsypki powinien być pozbawiony kamieni i innych elementów mogących uszkodzić matę w trakcie zagęszczania wibracyjnego
 • podłoże powinno być utwardzone i wyrównane, pozbawione wystających kamieni itp.
 • nie zaleca się ryflowania nawierzchni przeznaczonej pod ogrzewanie

Uwaga! Dodatkowo powinno się ogrzewać, jeśli występuje, liniowe koryto odwodnieniowe. Ważne jest, aby woda ze stopionego śniegu miała drożny odpływ. Do koryt ściekowych należy stosować kabel grzejny samoregulujący z serii FAT-PROTEKTOR.

Przed rozpoczęciem prac związanych z montażem RAMP MAT należy ustalić:

 • miejsca wyprowadzenia przewodów zasilających i w tych miejscach wykonać odpowiednie przepusty
 • miejsce przepustu do koryta odpływowego oraz przepustu dla przewodu czujnika

Uwaga! Przed przystąpieniem do wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni należy przewidzieć miejsce do montażu wybranego czujnika.

Fot.: Luxbud

Zalecenia montażowe dla elektryka

RAMP MATA jednostronnie zasilana wyposażona jest w trzyżyłowy przewód zasilający o długości 5 m. RAMP MATA dwustronnie zasilana wyposażona jest w dwa dwużylowe przewody. Jeden o długosci 5 m i drugi 5 m plus dlugosc maty, co umożliwia zasilenie maty z jednej strony. Przewód zasilający można przedłużać poprzez puszkę przyłączeniową, umieszczoną w pobliżu podjazdu lub wykorzystując złącze z mufami termokurczliwymi. RAMP MATA zasilana jest napięciem 230 V (RM-1) lub 400 V (RM-1/400). Obwód zasilający RAMP MATY należy wyposażyć w wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie wyłączeniowym 30 mA oraz wyłącznik nadmiarowo-prądowy o charakterystyce „B” i prądzie znamionowym dopasowanym do mocy zainstalowanej maty grzejnej.

Do rozdzielnicy zasilającej należy doprowadzić:

 • przewód/przewody zasilające RAMP MATY
 • przewód zasilający z koryta odpływowego (jeśli jest ogrzewane)
 • przewód wybranego czujnika
 • przewód zasilający rozdzielnicę w układzie TN – S

W przypadku zastosowania RAMP MATY, której moc przekracza zdolność łączeniową urządzenia sterującego należy przewidzieć dodatkowy stycznik współpracujący z wybranym urządzeniem sterującym.

Dla systemów grzejnych o dużej mocy można stosować:

 • zasilenie rozdzielnicy sterującej ogrzewaniem napięciem 3 – fazowym
 • styczniki pośredniczące w załączaniu obwodów grzejnych
 • grupowanie obwodów o zbliżonej mocy grzejnej w układy połączeń typu gwiazda lub trójkąt.

Uwaga! przy wyborze lokalizacji rozdzielnicy systemu grzejnego należy uwzględnić minimalną temperaturę pracy sterownika ogrzewania.

Montaż mat grzewczych RAMP MAT

RAMP MATY montowane są pod kostką brukowa lub zalewane betonem.

Montaż pod kostką brukową lub płytami chodnikowymi

Krok 1. Na utwardzonej i wyrównanej podbudowie z chudego betonu jest układana RAMP MATA i mocowana do podłoża tak, aby nie przesunęła się w trakcie układania kostki. Istnieje możliwość rozcięcia taśmy nośnej RAMP MATY w celu dopasowania jej do ogrzewanej powierzchni.

1 – czujnik temperatury i wilgotności np. ETOG (rodzaj czujnika zależy od typu regulatora) 2 – kostka brukowa 3 – czujnik temperatury np. ETF-144/99 (rodzaj czujnika zależy od typu regulatora) 4 – podsypka piaskowa 5 – kabel RAMP MATY grzejnej    6 – podbudowa z „chudego” betonu 7 – grunt
1 – czujnik temperatury i wilgotności np. ETOG (rodzaj czujnika zależy od typu regulatora) 2 – kostka brukowa 3 – czujnik temperatury np. ETF-144/99 (rodzaj czujnika zależy od typu regulatora) 4 – podsypka piaskowa 5 – kabel RAMP MATY grzejnej 6 – podbudowa z „chudego” betonu 7 – grunt
Fot.: Luxbud
Fot.: Luxbud

Krok 2. W trakcie układania rozciętej taśmy maty należy zachować odstęp pomiędzy przewodami grzejnymi taki jak jest zachowany na macie (ok. 10 cm). Nie wolno przecinać ani skracać przewodu grzejnego.

Krok 3. Następnie wykonuje się pomiary elektryczne sprawdzające obwód grzejny tj.: rezystancja żyły grzejnej (wynik pomiaru należy porównać z wartością podaną na metce) oraz rezystancja izolacji wewnętrznej a także między ekranem i zewnętrznym uziomem (napięcie pomiarowe min 500 V, max 1000 V DC), która nie może być mniejsza niż 1kΩ /V.

Krok 4. Wykonuje się zwymiarowany szkic ułożenia maty z zaznaczeniem położenia muf przyłączeniowych i lokalizacji czujnika.

Krok 5. Matę grzewczą przykrywa się delikatnie podsypką piaskową lub cementowo-piaskową. Grubość warstwy podsypki nie może być mniejsza niż 3 cm (kostka brukowa lub inne elementy wykończeniowe nawierzchni nie mogą po zawibrowaniu opierać się na elemencie grzejnym) i większa niż 5-6 cm. Podsypka musi być przesiana, aby nie zawierała ostrych kamieni.

Krok 6. Teraz można przystąpić do układania kostki brukowej lub płyt chodnikowych. Po ułożeniu kostki należy utwardzić i wyrównać podłoże wibracyjnie.

Krok 7. Wykonać powtórne pomiary elektryczne obwodu grzejnego (powinny być porównywalne z poprzednimi). Wyniki pomiarów przed i po ułożeniu kostki oraz szkic ułożenia maty należy wpisać do karty gwarancyjnej.

Montaż RAMP MATY w betonie

Mata grzejna powinna być umieszczona nie głębiej niż 14 cm pod ogrzewaną nawierzchnią. Ze względu na różnorodność rozwiązań konstrukcji drogowych przy wyborze miejsca montażu maty zalecany jest kontakt z firmą LUXBUD.

Przykładowe rozwiązanie montażu maty grzewczej w betonie

Krok 1. Na utwardzonej podbudowie z betonu układa się RAMP MATĘ i mocuje się ją do podłoża tak, aby nie przesunęła się w trakcie późniejszych prac.

Krok 2. Należy wykonać pomiary elektryczne sprawdzające obwód grzejny tj.: rezystancja żyły grzejnej (wynik pomiaru porównać z wartością podana na metce) oraz rezystancja izolacji wewnętrznej oraz między ekranem i zewnętrznym uziomem (napięcie pomiarowe min. 500 V, maks. 1000 V DC), która nie może być mniejsza niż 1kΩ /V.

Krok 3. Następnie należy wykonać szkic ułożenia maty z zaznaczeniem położenia muf przyłączeniowych.

Krok 4. Do zbrojenia wylewanego betonu można zastosować zbrojenie rozproszone. Zalecane jest stosowanie jako elementów zbrojeniowych włókien polipropylenowych zamiast drutów metalowych, które mogą uszkodzić kabel grzejny w macie.

Krok 5. Następnie przykrywa się matę betonem. Zalecane jest wylanie jednej warstwy betonu: zalecane 5 cm, grubość maksymalna 10 cm.

Krok 6. Wykonać powtórne pomiary elektryczne obwodu grzejnego (powinny być porównywalne z poprzednimi). Wyniki pomiarów przed i po zalaniu betonem oraz szkic ułożenia wpisać do karty gwarancyjnej. Uwaga: mata grzejna nie może przecinać dylatacji. Dlatego należy przewidzieć odpowiednią Ilość i długość mat grzejnych w zależności od ilości dylatowanych pól betonu.

Sterowanie matą grzewczą RAMP MATA

Ze względu na duże moce grzejne stosowane przy odladzaniu powierzchni zalecane jest zasilanie RAMP MATY poprzez odpowiednie urządzenia sterujące. Do tego celu można zastosować regulator LUXBUD LTO2 z czujnikiem temperatury i wilgotności lub LEM-GG z dwoma zintegrowanymi czujnikami: czujnikiem śniegu/lodu i wilgotności/temperatury.

Do małych powierzchni można zastosować regulator LEM-G1 z dwoma czujnikami: zintegrowanym czujnikiem śniegu/lodu i kabelkowym czujnikiem temperatury. W zależności od ilości zastosowanych RAMP MAT i mocy należy przewidzieć dodatkowy stycznik współpracujący z ww. urządzeniami. Od tego, jaki regulator wybierzemy do sterowania systemem przeciwoblodzeniowym zależy ekonomiczna eksploatacja systemu grzejnego. Najbardziej ekonomicznym i w pełni automatycznym systemem sterowania jest układ oparty na regulatorze LUXBUD LTO2 lub LEM-GG, LEM-G1. Regulator załącza ogrzewanie tylko wtedy, gdy na ogrzewanej powierzchni pojawią się odpowiednie warunki tj. temperatura spadnie poniżej nastawionej oraz wystąpi opad śniegu lub oblodzenie. W innych warunkach układ pozostanie w stanie czuwania. Takie rozwiązanie daje znaczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w okresie zimowym, w porównaniu z układem sterowania opartym tylko na pomiarze temperatury.

Uwaga: podłączenie RAMP MATY do zasilania musi wykonać elektryk z uprawnieniami.

Dane techniczne przewodu grzejnego w RAMP MACIE jednostronnie zasilanej RM-1

 • zakres rezystancji od 18,0 do 0,04 Ω/m w tolerancji +10% -5%
 • średnica zewnętrzna od 6,2 mm do 8,9 mm
 • wytrzymałość temperaturowa od -30°C do + 90°C
 • obciążenie jednostkowe do 25 W /mb przewodu grzejnego
 • napięcie znamionowe 230 V AC lub 400 V AC ( zależnie od typu maty)
 • stopień ochrony IP 67
 • klasyfikacja mechaniczna – M2
 • min. promień gięcia - 6-krotna średnica zewnętrzna kabla
 • odporność na promienie UV
 • minimalna temperatura montażu -5° C

Dane techniczne przewodu grzejnego w RAMP MACIE dwustronnie zasilanej RM-2

 • zakres rezystancji od 0,04 do 9,0 Ω/m w tolerancji +10% -5%
 • srednica zewnetrzna od 5,1 mm do 5,7 mm
 • wytrzymalosc temperaturowa + 80°C
 • napiecie znamionowe 230 V AC
 • stopien ochrony IP 67
 • min. promien giecia - 6-krotna średnica zewnętrzna kabla
 • odporność na promienie UV
 • klasyfikacja mechaniczna - klasa M2
 • minimalna temperatura montazu -50°C

Jestem zainteresowany szkoleniem praktycznym:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Adres email *:

Miasto:

*pola wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę LUXBUD sp. z o.o. w celu skontaktowania się firmy LUXBUD ze mną i umówienia się na szkolenia praktyczne.

Czytaj dalej:
 • 1
 • 2
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
ZPR Media S.A.:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Architektura i budownictwo:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Hobby i wypoczynek:
Wideo:
Zakupy:
Miesięcznik: