Miedź na dachu, elewacji, w instalacjach

Instalacja centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej – wybór materiałów instalacyjnych oraz systemu c.o. i c.w.u.

Tagi:
instalacja c.w.u.
,
instalacja centralnego ogrzewania
,
instalacja wody użytkowej
,
ogrzewanie podłogowe
,
rury
,
rury miedziane
,
z miedzi

Przed wykonaniem instalacji grzewczych i sanitarnych, każdy stoi przed dylematem, jaki system c.o. i jaką instalację c.w.u. wybrać, jakim materiałom zaufać? Przy ogrzewaniu mamy jeszcze jeden dylemat – na jaki typ ogrzewania się zdecydować, co lepsze – tradycyjne grzejniki czy ogrzewanie podłogowe?

Wybierając materiał, z którego wykonane są rury w instalacjach centralnego ogrzewania i c.w.u. bardzo często kierujemy się kryterium ekonomicznym, wychodząc z założenia, że i tak rury są ukryte w wylewkach lub pod tynkiem. Nie ma nic bardziej złudnego. Obecnie większość instalacji prowadzona jest w wylewkach, jedynie w ścianach wykonuje się pionowe podejścia pod odbiorniki (grzejniki i punkty poboru wody). Uszkodzenia w trwale wbudowanej w posadzce rurze są trudne do zlokalizowania a koszty ich usunięcia - bardzo wysokie. Dodatkowo wiąże się to z ograniczonym użytkowaniem pomieszczenia, w którym wystąpiła awaria, a w razie ogrzewania podłogowego, bardzo często z całkowitym jego wyłączeniem na dłuższy okres czasu. Decydując się na materiał instalacyjny warto wziąć więc pod uwagę wszystkie argumenty za i przeciw. A czego oczekujemy od instalacji wewnętrznych? Na pewno komfortu użytkowania, bezpieczeństwa i długotrwałego oraz bezawaryjnego działania.

Rury miedziane gwarancją bezawaryjnej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji c.w.u. 

Bardzo często pieniądze zaoszczędzone na etapie budowy musimy później z nawiązką wydać na usuwanie ewentualnych awarii, a w szczególnych wypadkach, nawet na całkowitą wymianę instalacji! Rury miedziane to materiał instalacyjny wyróżniający się spośród innych wieloma niezaprzeczalnymi zaletami.
Zalety rur miedzianych:

 • trwałość - są sprawdzone od dziesięcioleci, odporne na starzenie,
 • absolutna nierdzewność – są odporne na korozję w dzisiejszych zamkniętych obiegach grzewczych,
 • absolutna gazoszczelność – nie istnieje dyfuzja tlenowa przez ściankę rury do wody grzewczej,
 • odporność na podwyższoną temperaturę wody grzewczej,
 • miedź to w 100 % naturalny pierwiastek – rury miedziane są przyjazne dla środowiska naturalnego,
 • bakteriostatyczność, antybakteryjność – są higieniczne, hamują rozwój glonów,
 • woda nie zmienia smaku i zapachu,
 • odporność na ewentualne dodatki do wody grzewczej obniżające temperaturę krzepnięcia,
 • uniwersalne zastosowanie we wszystkich wewnętrznych instalacjach budynku,
 • bezproblemowa, pewna i łatwa technika połączeń poprzez lutowanie miękkie, twarde, skręcanie, zaciskanie, zaprasowywanie i spawanie,
 • plastyczność – obróbka możliwa w każdej temperaturze zewnętrznej,
 • odporność na naprężenia powstałe przy gięciu – po wykonaniu łuku rura nie sprężynuje, nie próbuje wrócić do poprzedniego kształtu, gięcie jest więc nie tylko łatwe, ale i bezpieczne.

Zalety rur miedzianych, zarówno w instalacjach grzewczych, jak i sanitarnych dają nam absolutną gwarancję bezpieczeństwa oraz długotrwałej i bezawaryjnej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej!

Galeria
Pokaz slajdów:

Wśród inwestorów znany jest argument dotyczący zalet instalacji miedzianej, pokutuje natomiast mit, że jest to instalacja dwu lub trzykrotnie droższa od alternatywnych instalacji wykonanych z rur z tworzyw sztucznych. Jest to błędne rozumowanie, wiąże się to z tym, że bardzo często instalatorzy i inwestorzy porównują cenę jednego metra rury nie biorąc pod uwagę właściwości porównywanych materiałów i związanych z tym różnic w ich praktycznym zastosowaniu podczas wykonywania instalacji. Aby nie być gołosłownym, posłużymy się przykładem z porównania kosztów wykonania instalacji ogrzewania podłogowego, ciepłej i zimnej wody użytkowej w domu jednorodzinnym o powierzchni użytkowej ok. 160 m2. Jest to typowy jednokondygnacyjny budynek mieszkalny z użytkowym poddaszem, w którym znajduje się 12 pomieszczeń, w tym 2 łazienki.

Dlaczego ogrzewanie podłogowe?

Rozwiązanie to, często obecnie stosowane, daje nam następujące korzyści:

 • wysoki komfort cieplny ze względu na korzystny i równomierny rozkład temperatury, zbliżony do idealnego,
 • możliwość zastosowania alternatywnych źródeł ciepła (pompy ciepła, kotły kondensacyjne)dzięki niskiej temperaturze wody grzewczej,
 • możliwość utrzymywania w ogrzewanych pomieszczeniach temperatury niższej o 1 do 2oC niż przy ogrzewaniu grzejnikowym, przy tym samym odczuciu komfortu,
 • względy architektoniczne – ogrzewanie niewidoczne – brak grzejników bardzo często ograniczających architektoniczne kształtowanie i umeblowanie pomieszczeń,
 • czystość – bez kurzu i brudu na grzejnikach,
 • oddawanie ciepła przez promieniowanie – brak prądów konwekcyjnych powietrza, zdolność samoregulacji,
 • aspekty zdrowotne – brak dodatniej jonizacji powietrza.

Instalację ogrzewania podłogowego zaprojektowano w dwóch wariantach, z zastosowaniem:

 • cienkościennej rury miedzianej – system zaprasowywany,
 • rury ALUPEX – system zaprasowywany.

Natomiast w instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej wykorzystano:

 • rury miedziane twarde – instalacja lutowana (lut miękki),
 • rury polietylenowe STABI – instalacja zgrzewana.

Dla obu wariantów przyjęto identyczne dane wejściowe do obliczeń, tzn.:

1. Ogrzewanie podłogowe:

 • zapotrzebowanie ciepła w pomieszczeniach,
 • temperatura w pomieszczeniach,
 • temperatura zasilania (45°C),
 • spadek temperatury w poszczególnych obiegach grzewczych,
 • rodzaje stropów z temperaturami poniżej (na gruncie, strop międzykondygnacyjny),
 • konstrukcje podłóg (grubość izolacji, warstwy wierzchnie),
 • powierzchnie grzewcze pomieszczeń,
 • miejsce usytuowania rozdzielaczy,
 • średnica zewnętrzna i grubość ścianki rury (16 x 2,0 mm).

Dla obu systemów ogrzewania podłogowego przyjęto porównywalną cenę osprzętu i automatyki. Zasadnicza różnica w cenie dotyczy cienkościennej rury miedzianej i rury Alupex!

2. Ciepła i zimna woda użytkowa:

 • identyczna liczba i typ punktów poboru,
 • instalacja z cyrkulacją c.w.u.,
 • średnice wewnętrzne rur porównywalne,
 • długość rur i liczba złączek identyczna.

Z analizy obliczeń jednoznacznie wynika, że przy ogrzewaniu podłogowym, znacznie więcej zużywa się rur z tworzywa Alupex w stosunku do cienkościennych rur miedzianych. Jest to spowodowane większą wydajnością cieplną cienkościennych rur miedzianych.

Aby otrzymać identyczną ilość ciepła w instalacji ogrzewania podłogowego z rurami z tworzywa, rozstawy układania obiegów grzewczych muszą być mniejsze w porównaniu z rozstawami cienkościennych rur miedzianych. Mniejsze rozstawy to większe zużycie rur, więcej obiegów grzewczych, większe rozdzielacze, szafki, więcej złączek i większa pracochłonność! W razie wykonania ogrzewania podłogowego z cienkościennych rur miedzianych ich zużycie jest więc ok. dwukrotnie mniejsze a czas wykonania instalacji znacznie krótszy! Tymczasem przyjmuje się, że wykonanie ogrzewania podłogowego z użyciem cienkościennych rur miedzianych jest, co najmniej dwukrotnie droższe niż alternatywne rozwiązania z wykorzystaniem rur Alupex. Fakty są zupełnie inne, koszt wykonania ogrzewania z cienkościennych rur miedzianych jest porównywalny do instalacji Alupex (oczywiście biorąc pod uwagę markowe rury Alupex gwarantujące minimum bezpieczeństwa).

Czynnikiem decydującym cena jednego metra rury?

Obecnie na rynku najczęściej stosowane są rury Alupex. Różnego typu rur Alupex jest bardzo wiele, a ich cena uzależniona jest od jakości, natomiast cienkościenną rurę miedzianą oferuje kilku producentów (właściwości i ceny są porównywalne). Inwestorzy, bardzo często są wprowadzani w błąd przez instalatorów, którzy proponując system ogrzewania podłogowego, porównują wyłącznie cenę jednego metra rury. Jest to bardzo nieuczciwe, gdyż przewody grzewcze mają różne właściwości. Tymczasem czynnikiem decydującym staje się cena jednego metra rury. Brak rzetelnej analizy, zarówno ze strony inwestorów, jak i instalatorów nie zmieni tego przekonania. Instalatorzy jednak w pierwszej kolejności powinni być zainteresowani zmianą takich przekonań.

Ogrzewanie podłogowe z rur miedzianych bardziej opłacalne

Ogrzewanie podłogowe z wykorzystaniem cienkościennych rur miedzianych wykonuje się szybciej i łatwiej, a co za tym idzie taniej z uwagi na:

 • większe rozstawy rur,
 • łatwe gięcie łuków,
 • małe promienie gięcia rur,
 • brak naprężeń (po wykonaniu łuku rura nie próbuje wrócić do poprzedniego kształtu – nie sprężynuje).

W przykładowym domu wariant wykonania instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej rurami miedzianymi jest droższy o ok. 450 zł (co stanowi ok. 25 % kosztów tej instalacji). Czy to dużo? Jaki to procent kosztów całej inwestycji - budowy domu? Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę, że zastosowanie rur miedzianych w instalacjach ciepłej i zimnej wody użytkowej ma wiele innych zalet.

Zalety instalacji c.w.u. z rur miedzianych:

 • bakteriostatyczne właściwości miedzi – brak namnażania się glonów i bakterii,
 • woda nie zmienia smaku ani zapachu,
 • instalacja nie zarasta kamieniem,
 • uzupełnienie niezbędnego do życia mikroelementu – miedzi,
 • małe grubości ścianek - mniejsze średnice zewnętrzne rur.

Lepsza jakość wody z instalacji miedzianych, a także trwałość i niezawodność ich działania w pełni uzasadniają wyższe nakłady finansowe. Zdrowie to wartość najwyższa. Nie powinniśmy przeliczać go na oszczędności, tym bardziej, że koszty, jakie później musimy ponieść, by je odzyskać, są niebotycznie wysokie!

Decyzja dotycząca wyboru materiału na instalacje wewnętrzne w budynku ma zasadnicze znaczenie na komfort i zdrowie jego mieszkańców. Wybierając materiał, z którego będą wykonane rury, rzetelnie przeanalizujmy więc koszty wykonania całej instalacji. Ważna jest nie tylko cena jednego metra rury, ale także zużycie rur oraz wpływ wody z instalacji na nasze samopoczucie i zdrowie.

Więcej informacji:

miedź w architekturze www.copperconcept.org/pl

instalacje z miedzi: www.akademiamiedzi.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi: www.pcpm.pl

 

Czytaj dalej:
 • 1

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM) jest częścią Europejskiego Instytutu Miedzi (ECI), organizacji zrzeszającej światowe przedsiębiorstwa górnicze i hutnicze oraz europejski przemysł przetwórczy miedzi. Działa na rzecz zwiększania zastosowań miedzi w gospodarce Polski i krajów Europy Środkowej.

Polskie Centrum Promocji Miedzi
(PCPM Sp. z o.o.)
ul. Św. Mikołaja 8-11
50-125 Wrocław
tel. 0 71 78 12 503, faks 0 71 78 12 504
http://www.miec-miedz.pl/dom_z_miedzi.aspx,
e-mail: biuro@copperalliance.pl
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
ZPR Media S.A.:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Hobby i wypoczynek:
Architektura i budownictwo:
Zakupy:
Wideo:
Miesięcznik: