Konstrukcje

Stropy JS układane ze styropianowych płyt szalunkowych

Tagi:
budowa stropu js,
JS,
porady dla wykonawców,
płyty styropianowe,
stropy,
styropian,
szalunek,
szalunek styropianowy stropu,
układanie płyt szalunkowych JS,
wykonanie stropu JS

Stropy tego typu składają się głównie ze styropianowych płyt szalunkowych, zbrojenia oraz nadbetonu. Jest to jeden z najtańszych stropów. Takie stropy można stosować w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, a także w obiektach przemysłowych oraz handlowych. Dostępne są trzy rodzaje płyt różnej wysokości i szerokości, co ułatwia projektowanie pomieszczeń. Trzy rodzaje płyty szalunkowej oraz styropianowe nakładki umożliwiają projektowanie pięciu typów stropów o różnej grubości żelbetonowej płyty, wylewanej na szalunku.

Zalety stropu

 •  oszczędności finansowe wynikające z braku dodatkowych warstw ocieplenia, 
 •  możliwość prowadzenia w stropie instalacji,
 •  montaż stropu bez użycia dźwigów i szalunków.

W czasie zbrojenia i wylewania stropu, styropianowe płyty szalunkowe podparte są tylko stemplami, które należy usunąć po uzyskaniu przez stropy pełnej wytrzymałości konstrukcji. Pozwala to odzyskać w 100% użyte do stemplowania drewno. Stosowanie ww. płyty pozwala skrócić czas montażu stropu, a co za tym idzie - czas budowy.

Stropy ze styropianową płytą szalunkową mają dodatkową zaletę - jego ciężar - ok. 200 kg/m2. Wpływa on na zmniejszenie obciążenia ław prawie o 20%. Mały ciężar stropu daje możliwość zastosowania go w budownictwie na gruntach piaszczystych, podmokłych itp. Styropianowe płyty szalunkowe stosowane są jako szalunek o wysokiej izolacyjności cieplnej i dźwiękowej. Nie jest elementem przenoszącym obciążenia zewnętrzne. Obciążenia zewnętrzne przenoszone są przez belki i betonową płytę stropu.

Stropy ze styropianową płytą szalunkową
mają dodatkową zaletę: mały ciężar
 

Płyta wykonana jest ze styropianu samogasnącego, wzmocniona dwoma stalowymi profilami. Styropian, z którego wykonane są płyty, jest tworzywem chemicznie neutralnym, nie ulega korozji biologicznej:

 •  gęstość pozorna płyty wynosi: 25-30 kg/m3
 •  współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,03 W/(mK) 
 •  izolacyjność akustyczna 40 dB. 
 •  ciężar jednostkowy wynosi: 4 kg /m; 6,45 kg/m2


Układanie płyt szalunkowych

Płyty mogą być dostarczane w odcinkach 13-metrowych. Można je przycinać na dowolny wymiar lub mogą być dostarczone wg wymiarów zgodnych z projektem i zamówieniem. Ze względu ma mały ciężar, płyty można wnosić na dowolny poziom bez używania dodatkowych urządzeń. Płyty szalunkowe należy układać na podporach stałych (murach) lub alternatywnie na podporach montażowych. W przypadku układania płyt na podporach stałych, głębokość oparcia nie może być mniejsza niż 50 mm. Podpory stałe (mury) przed ułożeniem szalunków powinny być wyrównane i wypoziomowane warstwą zaprawy cementowej. Boczne, dolne elementy płyt o wysięgu 55 i grubości 40 mm, służące jako osłony żeber stropowych, należy wycinać na głębokość oparcia płyty na podporze stałej (50x50mm). Taki sposób oparcia powoduje zawężenie wieńca stropowego. Gdy z warunków wytrzymałościowych wynika konieczność wykonania wieńców stropowych szerokości równej grubości podpory, wówczas płyty szalunkowe powinny być oparte na podparciach montażowych wykonanych bezpośrednio przy murze.

Przed ułożeniem płyt szalunkowych i oparciem ich na ścianach, należy prostopadle do ułożenia płyt zamontować i wypoziomować podpory montażowe w rozstawie nie większym niż 2 m. Podparcie montażowe powinno być wykonane na całej długości płyt szalunkowych i szerokość podpory montażowej nie może być mniejsza nić 100 mm. Płyty należy układać ściśle, jedna obok drugiej, prostopadle do rozpiętości stropu. Przed rozpoczęciem zbrojenia stropu na płytach należy ułożyć 2-3 deski, by można było poruszać się po przygotowywanym stropie (unikając w ten sposób ewentualnego uszkodzenia płyt).

Uzbrajanie stropu zaczyna się od ułożenia wieńca, następnie układa się zbrojenie żeber, łącząc je ze zbrojeniem wieńca. Dobór zbrojenia wieńca, żeber stropowych i innych elementów należy wykonać zgodnie z indywidualną dokumentacją projektową. Zakładając, że belki zbrojenia głównego będą wykonywane na budowie, dopuszcza się w zależności od potrzeby i przeznaczenia stropu na stosowanie różnego rodzaju strzemion. Zbrojenie główne stropu powinno być wykonane ze stali klasy A-III, znaku 34 GS według normy PN-H-93215:1982 lub ze stali klasy A-III N, znaku St3S-b-500 lub St3SY-b-500, odpowiadającej wymaganiom świadectwa ITB nr 994/94, Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-2305/96 lub Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-2498/97. Strzemiona powinny być wykonane ze stali klasy A-0, znaku St0S-b. Mieszankę betonową układa się po zakończeniu montażu zbrojenia w żebrach, płycie nadbetonu oraz wieńcach i innych elementach przewidzianych w dokumentacji. Ułożoną masę betonową należy zagęszczać mechanicznie. Jakość masy betonowej powinna odpowiadać warunkom podanym w dokumentacji stropu. Beton stosowany do wykonywania stropu musi być klasy nie niższej niż C16/20 (dawne ozaczenie B20), odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003. Ułożona masa betonowa powinna być w okresie dojrzewania pielęgnowana zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych". Rozdeskowanie elementów stropu i usunięcie podpór montażowych może nastąpić dopiero po osiągnięciu przez beton 70% wytrzymałości projektowej.

Stropy można w

ykończyć 

w kilku technologiach

Tynkowanie i malowanie
Na wykonany strop nakłada się cienką warstwę masy klejowej, następnie układa siatkę z włókna szklanego lub polipropylenowego o wymiarach oczek 4/3 lub 4/4 mm. Siatkę wciska się w warstwę kleju za pomocą packi stalowej. Całość zaciera się i po wyschnięciu nakłada farbę.

Wykładanie kasetonami ozdobnymi
Na wykonany strop nakłada się cienką warstwę kleju do styropianu w celu zagruntowania powierzchni. Po jego wyschnięciu układa się kasetony na klej do styropianu.

Wykładanie płytami gipsowymi lub podwieszanie sufitów
Styropianowe elementy stropu są fabrycznie wyposażone w dwa kształtowniki, które - oprócz usztywniania płyt - zaprojektowano do wstępnego mocowania do nich płyt gipsowych, sufitów podwieszanych itp., przy pomocy blachowkrętów. Wkrętami z kołkami rozporowymi należy dokonać mocowania na gotowo, do żebra płyty betonowej w miejscach styku styropianowych płyt szalunkowych.

Warunki transportu i składowania

 •  Płytę należy transportować i składować w pozycji poziomej w stosach maks. po 10 szt.
 •  Podłoże w miejscu składowania powinno być suche i wyrównane.
 •  Płyty mogą być dostarczane w długości 13 m lub innych, zgodnych z zamówieniem.

Czytaj dalej:
 • 1
 • 2
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody MURATOR S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody MURATOR S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
Murator S.A:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Rodzina:
Hobby i wypoczynek:
Architektura i budownictwo:
Zakupy:
Wideo:
Miesięcznik: