Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokują reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz Adblock, następnie Odśwież stronę
Przejdź do serwisu
adb_popup_graphic

Kanalizacja i odwodnienia

Drenaż opaskowy. Jak wykonań drenaż opaskowy, aby skutecznie zabiezpieczyć budynek przed wilgocią?

Tagi:
drenaż opaskowy
,
odwodnienie budynku
,
rury drenarskie

Gdy woda gruntowa gromadzi się woków fundamentów budynku, hydroizolacja zawodzi, konieczny jest system odwodnienia budynku - drenaż opaskowy. Na drenaż opaskowy składa się system rur drenarskich, które odbierają wodę i przenoszą ją np. do kanalizacji.

Drenaż opaskowy

Powszechnie stosowanym sposobem odwodnienia budynku, a tym samym zabezpieczenia go przed zawilgoceniem jest drenaż opaskowy (zewnętrzny). Drenaż opaskowy wykonuje się wokół budynku, a jego zadaniem jest odprowadzenie wilgoci gromadzącej się przy elementach budowli zagłębionych w gruncie.
Jest jeszczcze inny rodzaj drenażu - drenaż powierzchniowy (wewnętrzny), który można wykonać pod podłogą, jeżeli warunki wodno-gruntowe powodują również dopływ wody pod spód budowli. Drenaż ten zbiera wodę gruntową, a następnie odprowadza ją do drenażu opaskowego.
Głównym elementem drenażu są rury z otworami drenażowymi (tzw. rury drenarskie) wykonanymi na całym obwodzie. Rozwiązanie takie pozwala na zbieranie wód napływających ze wszystkich kierunków, a więc zarówno wód opadowych, przesączających się przez glebę, jak i wód gruntowych podnoszących okresowo swój poziom. Rury drenarskie w najwyższych punktach drenażu oraz w miejscach połączeń dwóch lub więcej przewodów łączone są ze studzienkami kanalizacyjnymi lub specjalnymi studzienkami drenażowymi. Zazwyczaj w części dennej studzienki drenażowej znajduje się osadnik zabezpieczający instalację odwadniającą przed zamuleniem. W przypadku drenażu powierzchniowego istnieje możliwość zastąpienia rur drenarskich warstwą filtracyjną o minimalnej grubości 20 cm. Woda z drenażu powinna być usuwana poza granice działki w taki sposób, aby zminimalizować zagrożenie powtórnego jej napływu (np. poprzez odprowadzenie jej do kanalizacji deszczowej lub cieku wodnego).


Woda gruntowa

Występowanie w otoczeniu budynku wody w gruncie, jest ściśle związane z przepuszczalnością warstw gruntu przylegającego bezpośrednio do ścian piwnic i fundamentów. Żwir i piasek to grunty o bardzo dużej przepuszczalności, a glina i ił są dla wody przepuszczalne tylko w niewielkim stopniu. Rzadko spotyka się grunt tylko jednego rodzaju, najczęściej mamy do czynienia z warstwami wielu rodzajów gruntów o różnych właściwościach.

Płaszczyzny rozgraniczające poszczególne rodzaje gruntów nazywane są poziomami lub horyzontami gruntowymi (rys. 1). Woda opadowa, przesiąkająca przez grunt w kierunku pionowym, jest zatrzymywana na warstwie gliny. Następnie ścieka po tej warstwie (aż do spodu wykopu) w kierunku budynku i przesącza się przez grunt, którym budynek został obsypany po budowie. Ponieważ woda nie może przesączyć się przez glinę pod budynkiem, a więc gromadzi się i spiętrza, wywierając nacisk hydrostatyczny na ściany piwnicy. Jeśli izolacja przeciwwodna budynku nie jest szczelna, to woda dostanie się do wnętrza budynku (rys. 2). Spiętrzania wody można uniknąć stosując drenaż opaskowy wokół budynku.

Opis do rysunków: 01 glina, 02 piasek, 03 warstwa próchnicza, 04 żwir drobnoziarnisty, 05 żwir gruboziarnisty, 06 grunt nasypowy spoisty, 07 grunt nasypowy niespoisty, 08 spiętrzona woda, 09 warstwa filtracyjna, 10 styropianowa płyta drenująca, 11 woda gruntowa, 12 wodoszczelna wanna, 13 rura drenująca

Dla potrzeb projektowania izolacji przeciwwilgociowej w budownictwie wyróżnia się następujące przypadki oddziaływania wody na budynek:

1. wilgotny grunt (woda błonkowa);
2. woda jest obecna w gruncie, ale nie wywiera ciśnienia;
3. woda z zewnątrz wywiera na budynek ciśnienie hydrostatyczne.

W gruncie woda może przybierać różne formy gromadzenia się, do których trzeba dobrać odpowiedni sposób ochrony budynku przed zawilgoceniem. Może to być jedynie wilgoć gruntowa w postaci wody błonkowej (rys. 3), albo też łatwa do zaobserwowania, przesączająca się woda (rys. 4), która przy zablokowanym odpływie ulegnie spiętrzeniu i będzie na budynek wywierać ciśnienie hydrostatyczne (rys. 2). Jeszcze inna sytuacja ma miejsce w przypadku występowania wysokiego zwierciadła wody gruntowej. Z kolei woda działająca pod ciśnieniem na budynek wymaga zastosowania wodoszczelnej wanny (rys. 5).

Czytaj dalej:
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
ZPR Media S.A.:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Architektura i budownictwo:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Hobby i wypoczynek:
Wideo:
Zakupy:
Miesięcznik: