Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokują reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz Adblock, następnie Odśwież stronę
Przejdź do serwisu
adb_popup_graphic

Rozdzielnice elektryczne w budynkach mieszkalnych

Partner:
Informator Budowlany - murator
Informator Budowlany - murator
Tagi:
energia elektryczna,
rozdzielnica

Jednorodzinne obiekty mieszkalne zasilane są z sieci kablowej zewnętrznej lub napowietrznej niskiego napięcia. Natomiast w przypadku budynków wielorodzinnych energia może dodatkowo pochodzić bezpośrednio ze stacji transformatorowej znajdującej się w obiekcie. Wybór sposobu zasilania uzależniony jest od niezbędnej mocy obliczeniowej (zapotrzebowanej) oraz możliwości technicznych sieci niskiego napięcia w miejscu lokalizacji budynku.

Charakterystyka instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych

Zasadniczo instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych obejmują: przyłącze, złącze, rozdzielnicę główną, uziom, główną szynę uziemiającą (wyrównawczą), wewnętrzne linie zasilające (WLZ), instalacje pomieszczeń ogólnych oraz odbiorcze. Przy czym w zależności od rodzaju budynku, jego wielkości i wyposażenia w urządzenia elektryczne stosuje się różne rozwiązania ww. elementów. Poniżej scharakteryzowano najważniejsze z nich.

Przyłącze

Jest odcinkiem lub elementem sieci elektroenergetycznej łączącym zewnętrzną sieć zasilającą (należącą do operatora systemu dystrybucyjnego działającego na obszarze, gdzie zlokalizowany jest obiekt mieszkalny) ze złączem znajdującym się w budynku. W zależności od rodzaju sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na danym obszarze, przyłącze może być wykonane jako kablowe lub napowietrzne.

Złącze

To element łączący instalację elektryczną budynku z przyłączem. Zawiera główne zabezpieczenie zasilania (zwarciowe) i umożliwia jego odłączenie. Złącze zlokalizowane jest w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych. Najczęściej instaluje się je na zewnątrz budynków w skrzynkach wykonanych z materiału izolacyjnego, z drzwiczkami przystosowanymi do zamykania na klucz, zamontowanych we wnękach lub na specjalnych wolno stojących stanowiskach zabezpieczających je przed wpływami atmosferycznymi. Od złącza prowadzone są przewody do licznika i rozdzielnicy głównej (budynki wielorodzinne) lub mieszkaniowej (budynki jednorodzinne). Regulacje dotyczące złącza zawiera rozporządzenie.

Rozdzielnica główna

Jest centralnym elementem instalacji elektrycznej budynku, zlokalizowanym zwykle w pobliżu złącza. Montuje się ją w obiektach wielorodzinnych lub większych jednorodzinnych w sytuacji, gdy z jednego złącza zasila się więcej niż jedną wewnętrzną linię zasilającą. W rozdzielnicy głównej usytuowane są m.in. zabezpieczenia poszczególnych wewnętrznych linii zasilających. Zostanie ona szczegółowo omówiona w dalszej części artykułu.

Wewnętrzne linie zasilające (WLZ)

Wraz z odgałęzieniami stanowią układ zasilający w energię poszczególne mieszkania. Zasadniczo WLZ wiążą złącze z licznikami energii elektrycznej. Przy czym ich wielkość i złożoność zależy od rodzaju budynku mieszkalnego, jego wielkości i struktury zasilania, a w przypadku obiektów wielorodzinnych od liczby mieszkań i ich lokalizacji (klatki, piętra). Wewnętrzna linia zasilająca w budynku mieszkalnym może być:

  • obwodem instalacji elektrycznej od złącza do tablicy licznikowej (budynki jednorodzinne),
  • obwodem instalacji elektrycznej od tablicy licznikowej do piętrowych tablic rozdzielczych (budynki wielorodzinne i duże jednorodzinne),
  • linią kablową niskiego napięcia od szafki pomiarowej, usytuowanej na granicy posesji obok złącza, do rozdzielnicy mieszkaniowej (budynki jednorodzinne).

Odgałęzienia od WLZ powinny zasilać rozdzielnice (tablice) piętrowe na każdej kondygnacji – z nich prąd przekazywany jest do mieszkań.

Instalacje pomieszczeń ogólnych

Dotyczą wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Istnieje w nich grupa odbiorów, służąca ogółowi lokatorów, które określa się mianem obwodów ogólnych lub administracyjnych. Mogą to być zarówno obwody oświetleniowe, jak i siłowe, zasilane z rozdzielnicy administracyjnej. Należą do nich m.in. oświetlenie klatek schodowych, korytarzy, przedsionków, strychów, piwnic, pomieszczeń gospodarczych itp. oraz iluminacje zewnętrzne nad wejściami. Do grupy tej zalicza się również odbiory o niewielkiej mocy, np. instalacja domofonowa. Odbiory siłowe obejmują: dźwigi osobowe, napędy pomp w hydroforniach i węzłach cieplnych, wentylatory ogólnego zastosowania.

Instalacje odbiorcze

To instalacje elektryczne zlokalizowane w poszczególnych mieszkaniach w budynku jedno- lub wielorodzinnym, za układem pomiarowym energii elektrycznej. Ich centralnym elementem jest rozdzielnica mieszkaniowa, w której znajdują się m.in. zabezpieczenia poszczególnych obwodów odbiorczych w lokalu. Zgodnie z rozporządzeniem w instalacji odbiorczej w mieszkaniu należy wyodrębnić następujące obwody: oświetlenia, gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtykowych w łazience, do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz innych wymagających indywidualnego zasilania. Odpowiednia liczba obwodów odbiorczych w mieszkaniach i ich właściwe rozmieszczenie ma kluczowe znaczenie dla poprawnego funkcjonowania instalacji.

Czytaj dalej:
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
ZPR Media S.A.:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Architektura i budownictwo:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Hobby i wypoczynek:
Wideo:
Zakupy:
Miesięcznik: