Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokują reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz Adblock, następnie Odśwież stronę
Przejdź do serwisu
adb_popup_graphic

Fasady

Fasady wentylowane - zagadnienia konstrukcyjne

Tagi:
fasady wentylowane

Fasady wentylowane, czyli takie, które mają szczelinę powietrzną między okładziną elewacyjną a izolacją termiczną, to coraz popularniejsze rozwiązanie stosowane zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach. Dzięki szerokiemu wyborowi produktów wykorzystywanych w tego typu systemach, różnym opcjom wielkości, grubości czy kolorystyki płyt, możliwości łączenia ich z innymi materiałami budowlanymi czy łatwości zastosowania w projekcie technologia ta idealnie sprawdza się w nowoczesnych obiektach architektonicznych.

Fasady wentylowane można stosować zarówno w budynkach murowanych, jak i o konstrukcji żelbetowej czy szkieletowej. Sprawdzają się zwłaszcza wtedy, gdy trzeba dopasować formę architektoniczną obiektu do już istniejącej zabudowy. Powinny być projektowane z uwzględnieniem wymagań zawartych w aprobatach technicznych, dotyczących całego zestawu wyrobów do wykonywania wentylowanej fasady, wydanych na podstawie ETAG 034 część 1 i 2 „Zestawy do wykonywania okładzin ścian zewnętrznych”:

 • Część 1: „Zestawy okładzin wentylowanych wraz z elementami mocującymi”,
 • Część 2: „Zestawy zawierające elementy okładzinowe, elementy mocujące, podkonstrukcję oraz wyroby izolacyjne”.

Ważne jest, aby cały zestaw służący do stworzenia fasady miał dokumenty upoważniające do wykorzystania w budownictwie, a nie tylko jego poszczególne elementy.
Na system elewacji wentylowanych składa się podkonstrukcja, warstwa izolacyjna, która szczelnie przylega do powierzchni ściany, oraz okładziny
zewnętrzne (płyty elewacyjne) stanowiące ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych. Pomiędzy warstwą izolacji a płytami znajduje się szczelina umożliwiająca swobodny przepływ powietrza. Montaż elewacji wentylowanych jest idealnym sposobem nie tylko na docieplenie, ale również na poprawę wyglądu budynku. Typy elewacji wg ETAG 034 pokazane są na rysunku.


Na rysunku przedstawiono typy elewacji wg ETAG 034:
A – zestaw okładzin wentylowanych z elementów mocowanych mechanicznie do podkonstrukcji za pomocą np. gwoździ, śrub, nitów itp.
B – zestaw okładzin wentylowanych z elementów mocowanych mechanicznie do podkonstrukcji specjalnymi kotwami umieszczonymi w podcięciu otworu oraz połączonych co najmniej 4 łącznikami.
C – zestaw okładzin wentylowanych z elementów zainstalowanych na poziomych profilach metalowego rusztu lub za pomocą kołków przykręconych do pionowej podkonstrukcji.
D – zestaw okładzin wentylowanych z elementów połączonych ze sobą górą i dołem na zakładkę i przymocowanych do podkonstrukcji poprzez górne krawędzie elementów za pomocą łączników mechanicznych, które są zasłonięte przez dolne krawędzie górnych części.
E – zestaw okładzin wentylowanych z elementów mocowanych do podkonstrukcji poprzez górne krawędzie elementów za pomocą łączników mechanicznych, które są zasłonięte przez dolne krawędzie górnych części.
F – zestaw okładzin wentylowanych z elementów mocowanych mechanicznie do podkonstrukcji co najmniej 4 klipsami lub metalowymi . profilami.
G – zestaw okładzin wentylowanych z elementów zawieszonych na ruszcie.
H – zestaw okładzin wentylowanych z płytek podwieszanych na ruszcie.

Elementy fasady wentylowanej

Materiał izolacyjny
Szczelnie przylega do konstrukcji ściany i jest zwykle hydrofobizowaną wełną mineralną (skalną lub szklaną) z tzw. welonem, spełniającym funkcję wiatroizolacji. Płyty z wełny mineralnej przymocowuje się mechanicznie za pomocą kołków rozporowych dobranych odpowiednio do materiału ściany nośnej. Izolacja termiczna wykonana z włókna mineralnego działa również jako izolacja akustyczna, chroniąc przed hałasem zewnętrznym.
Welon szklany, pełniący rolę wiatroizolacji, układany jest od strony zewnętrznej w celu eliminowania penetracji izolacji przez wiatr oraz minimalizacji ewentualnego przenikania do niej wilgoci. Płyty można układać w jednej lub dwóch warstwach (drugi typ ułożenia ogranicza wpływ mostków termicznych).
W ETAG 014 „Łączniki tworzywowe do mocowania warstw izolacyjnych ociepleń ścian zewnętrznych” określono pięć kategorii łączników fasadowych w zależności od rodzaju podłoża, czyli materiału ściany nośnej. Kategoria elementu określa jego przydatność do stosowania w określonym podłożu (typ A: beton; typ B: cegła pełna, bloczki ścienne pełne; typ C: cegła poryzowana, cegła dziurawka, pustak ścienny; typ D: pustak betonowy, beton lekki; typ E: beton komórkowy).
Minimalna głębokość osadzenia łącznika zależy od rodzaju podłoża i według ETAG 014 wynosi:

 • 25 mm dla podłoży typu A, B, C, D,
 • 65 mm dla podłoża typu E lub zgodnie z wytycznymi producenta łącznika.

Do podłoży pełnych typu A, B zaleca się stosowanie łączników z trzpieniem wbijanym lub wkręcanym, natomiast do podłoży z otworami lub poryzowanych typu C, E przeznaczone są wyroby z trzpieniem wkręcanym. Jako łączników używa się zwykle tworzywowych kołków mechanicznych z trzpieniem stalowym otoczonym poliamidem z włóknem szklanym i kołnierzem z tworzywa sztucznego średnicy min. Ø 6 cm. Długość elementu powinna być sumą grubości płyty izolacyjnej, głębokości zakotwienia oraz uwzględniać ewentualne nierówności podłoża.
Szkielet nośny, określany też jako ruszt nośny lub podkonstrukcja, mocowany jest do ścian zewnętrznych budynku i przenosi ciężar płyt fasadowych na konstrukcję główną. Może być metalowy (aluminiowy lub stalowy), mieszany (stalowo-drewniany bądź aluminiowo- drewniany) (zwykle konsole są metalowe, a listwy drewniane) albo całkowicie drewniany. Aby ograniczyć występowanie mostków termicznych, szczególnie w podkonstrukcjach aluminiowych, pod kotwami nośnymi i dociskowymi, służącymi do kotwienia szkieletu nośnego do muru, umieszczane są podkładki do przerwania mostka cieplnego, tzw. termostopy. W tym celu używa się głównie płytek z PVC grubości 2–10 mm, izolujących konstrukcję nośną okładziny od podłoża. Metalowy szkielet nośny, szczególnie w przypadku dużych powierzchni ścian, powinien gwarantować możliwość regulacji we wszystkich trzech osiach (zapewnia to m.in. prawidłowy montaż na nierównych podłożach).
Profile metalowe (przebiegające wzdłuż elewacji fragmenty rusztu) muszą być zamontowane przy pomocy jednego stałego elementu mocującego w środkowym lub górnym końcu oraz innych mocowań pełniących funkcję punktów przesuwnych (zapewnia to możliwość przesuwu wynikającą z rozszerzalności termicznej elementów – jego brak może spowodować wygięcie się profili, a to z kolei może doprowadzić do uszkodzenia fasady).
Dla każdego konkretnego rozwiązania ściany osłonowej opracowane są obliczenia statyczne z uwzględnieniem poszczególnych obciążeń, np. ciężarem własnym konstrukcji i płytami okładzin, obciążenie wywołane parciem czy ssaniem wiatru. Do obliczeń wykorzystuje się dane z aktualnych norm:

 • PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 Eurokod 1 „Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach”,
 • PN-EN 1991-1-4:2008/NA:2010 Eurokod 1: „Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru”.

Oczywiście konieczne jest również spełnienie wymagań podstawowych, wynikających z ogólnych przepisów budowlanych: 1. nośność i stateczność, 2. bezpieczeństwo pożarowe, 3. higiena, zdrowie i środowisko, 4. bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów, 5. ochrona przed hałasem, 6. oszczędność energii i izolacyjność cieplna, 7. zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Fasada z elementów ceramicznych
Fasada z elementów ceramicznych
Fot.: Wienerberger

Okładzina zewnętrzna
Mocowana do rusztu, wykonywana jest z różnych materiałów: płyt włókno-cementowych, laminatów HPL, elementów drewnianych, ceramicznych, paneli metalowych, aluminiowych i szklanych, kasetonów stalowych, blachy tytano-cynkowej i miedzianej, płyt kamiennych i z betonu architektonicznego itp. Okładzinę można mocować do rusztu w sposób widoczny – przy pomocy nitów, wkrętów lub klipsów, bądź też w sposób niewidoczny – na klej lub zawiesia znajdujące się w spodniej części płyty.
Elementy zewnętrzne występujące w technologiach fasad wentylowanych mają różnorodne kształty, faktury i kolory. W zależności od rodzaju materiału, z którego są wykonane, rozmaicie się je nazywa. I tak np. wyroby z tworzyw bądź metali określane są jako siding, panel, listwa i profil, a niekiedy oblicówka czy licówka; dwa ostatnie używane są również jako nazwa dla elementów włókno-cementowych, drewnianych, ceramicznych, kamiennych itp.
Projektując obudowę elewacji wentylowanej, należy ponadto zwrócić uwagę na dobranie takiej okładziny, która może być stosowana w budynku na określonej wysokości i w danym regionie Polski (czyli odpornej na działanie wiatru o konkretnej sile parcia i ssania). Nieuwzględnienie tych uwarunkowań może narazić życie i zdrowie użytkowników bądź przechodniów na spore niebezpieczeństwo. Ważne jest dobranie okładziny i systemu jej mocowania do rusztu tak, aby charakteryzowała je odpowiednia odporność na uderzenia i akty wandalizmu.
W zależności od rodzaju materiału okładzinowego i rozstawu podkonstrukcji nośnej określane są kategorie możliwego użytkowania wg ETAG 034:

 • IV – elewacja może być stosowana wyłącznie w strefach niedostępnych dla ludzi;
 • III – elewacja może być stosowana w strefach dostępnych dla ludzi, gdzie ryzyko uderzenia spowodowanego rzuconymi lub kopniętymi przedmiotami jest niewielkie;
 • II – elewacja może być stosowana w strefach narażonych na uderzenia spowodowane rzuconymi lub kopniętymi przedmiotami, dostępnych dla osób, które mimo wszystko przykładają wagę do właściwego użytkowania budynku;
 • I – elewacja może być używana w strefach dostępnych dla ludzi, gdzie istnieje duże ryzyko uderzenia twardymi przedmiotami, bez uwzględnienia jednak wyjątkowo brutalnego działania niszczącego.

Elementy mocujące ruszt do ścian oraz okładzinę zewnętrzną do rusztu (kotwy, śruby, wkręty, nity lub masa klejąca)
Wyróżniamy trzy sposoby montażu płyt do podkonstrukcji:

 • mechaniczny widoczny – płyty przytwierdza się za pomocą nitów bądź wkrętów przechodzących przez płytę (z główkami w kolorze płyty) lub zaczepów na jej krawędziach;
 • mechaniczny niewidoczny – płyty podwieszane są za pomocą specjalnych wkrętów lub tzw. wieszaków do podkonstrukcji, np. umieszczonych na tylnej stronie płyty okładzinowej (zapewniają one regulację położenia poszczególnych płyt i pozwalają na ich łatwą wymianę nawet po wykonaniu całej elewacji);
 • niewidoczny klejony – mocowanie do konstrukcji drewnianej impregnowanej lub aluminiowej anodowanej wyłącznie z użyciem klejów specjalistycznych (zwykle z ograniczeniem do fasad o wysokości do 25 m).

Pustka powietrzna
Szczelina wentylacyjna umożliwiająca swobodny przepływ powietrza pomiędzy warstwą termoizolacji a płytami okładzinowymi. Wg ETAG 034 powinna ona spełniać następujące wymagania:

 • odległość pomiędzy elementami obudowy i warstwą izolacyjną musi wynosić co najmniej 20 mm (dopuszcza się, aby przestrzeń ta mogła być zmniejszona lokalnie o 5–10 mm), choć producenci niektórych systemów fasad wentylowanych mogą zalecić większą szerokość szczelin (nawet do 50 mm); także w sytuacjach wyjątkowych (np. w przypadku wysokościowców) szczegółowe przepisy mogą wymagać innej szerokości odstępów wentylacyjnych;
 • powierzchnia przekroju otworów wlotowych (przy cokole) w dolnej części budynku oraz otworów wylotowych (przy okapie) blisko krawędzi dachu (wg ETAG 034) powinna wynosić nie mniej niż 50 cm² na metr długości (w tym wypadku producenci równie często podają wyższe wymagania, np. co najmniej 200 cm²/m).

Ważną zaletą wentylowanych systemów elewacyjnych jest umożliwienie „oddychania” całej ścianie, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko kondensacji pary wodnej, a cyrkulujące w szczelinie powietrze ułatwia odprowadzanie wilgoci pojawiającej się w środku pustki. Swobodny ruch powietrza działa więc korzystnie na izolację oraz całą przegrodę – latem ściany nie przegrzewają się, a zimą są chronione przed zawilgoceniem. Wentylowana przegroda wpływa również na wyrównanie ciśnienia powietrza, dlatego woda deszczowa nie jest wciągana do środka.

Czytaj dalej:
 • 1
 • 2
Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
ZPR Media S.A.:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Architektura i budownictwo:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Hobby i wypoczynek:
Wideo:
Zakupy:
Miesięcznik: