Tag: "fizyka budowli"

 • Współczynnik przenikania ciepła dla przegród budowlanych. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła

  materiał płatny

  Zasady obliczania współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych określa norma PN – EN ISO 6946:2008. Metoda przedstawiona we wskazanej normie oparta jest na odpowiednich wartościach obliczeniowych współczynnika przewodzenia ciepła lub wartościach obliczeniowych oporu cieplnego. Metodę stosuje się do komponentów składających się z warstw jednorodnych cieplnie. W powyższej normie określono takża przybliżoną metodę obliczania współczynnika przenikania ciepła dla przegród z warstw niejednorodnych. 

  Ostatnia aktualizacja: 2013-05-23

 • Obliczanie temperatury wewnętrznej w strefie o nieregulowanej temperaturze na podstawie bilansu cieplnego

  materiał płatny

  Jednym z problemów przy obliczeniu bilansu cieplnego w budynku lub jego części jest uwzględnienie przyległych stref o nieregulowanej temperaturze, czyli np. garaży i poddaszy nieużytkowych. W procesie certyfikacji energetycznej budynków metodologia bardzo prosto podchodzi do uwzględnienia tego typu pomieszczeń poprzez przyjęcie z góry podanych w rozporządzeniu współczynników redukcyjnych obliczeniowej różnicy temperatur. Jednak obliczona w ten sposób charakterystyka energetycznaj budynku może w dużym stopniu odbiegać od rzeczywistego wpływu stref nieogrzewanych.

  Ostatnia aktualizacja: 2013-05-23

 • Straty ciepła a sposób wymiarowania przegród. Obliczanie liniowego współczynnika przenikania ciepła

  materiał płatny

  W przypadku mostków cieplnych typu geometrycznego, wartości liniowych współczynników przenikania ciepła powinny być tak policzone, aby współczynnik strat ciepła przez przenikanie był identyczny dla przypadku zwymiarowania przegród budynku wg wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych. To oznacza takie policzenie liniowych współczynników przenikania ciepła, aby straty ciepła z budynku nie zależały od sposobu wymiarowania przegród zewnętrznych.

  Ostatnia aktualizacja: 2013-05-23

 • Obliczenie strat ciepła przez budynek. Współczynnik przenikania ciepła

  materiał płatny

  Z punktu widzenia obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania, czyli strat ciepła, ważne są trzy podstawowe pojęcia: gęstość strumienia ciepła; strumień ciepła i energia (ciepło). Ilość energii (ilość ciepła) oblicza się analizując zmiany strumienia ciepła w czasie.

  Ostatnia aktualizacja: 2013-05-23

 • Podłoga na gruncie i podłogi podniesione. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegród w kontakcie z gruntem

  materiał płatny

  W normie PN-EN ISO 6946 określono metodę obliczania współczynnika przenikania ciepła elementów budowli w kontakcie z powietrzem zewnętrznym, natomiast norma PN-EN ISO 13370 dotyczy elementów w kontakcie cieplnym z gruntem. Podział pomiędzy tymi normami jest na poziomie wewnętrznej powierzchni podłogi w przypadku podłóg typu: płyta na gruncie, podłóg podniesionych i nieogrzewanych podziemi, a na poziomie zewnętrznej powierzchni gruntu w przypadku podziemi ogrzewanych.

  Ostatnia aktualizacja: 2013-04-24

 • Co architekt i inżynier budowlany powinni wiedzieć z fizyki budowli?

  W procesie inwestycyjnym obserwacje wykazują, że inwestor indywidualny z reguły nie jest zainteresowany sprawami przyszłej eksploatacji budynku; stara się natomiast kupić najtańszy projekt, aby tylko uzyskać pozwolenie na budowę i nie zwraca uwagi na rozwiązania techniczne grożące np. wysokimi kosztami eksploatacji lub na wady i niedopracowanie projektu. Z kolei deweloper lub spółdzielnia szuka najtańszych rozwiązań technicznych.

  Ostatnia aktualizacja: 2008-07-31

 • Styropian a ekologia

  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z poradnikiem "Izolacje stryropianowe w budownictwie". Jest to zbiór 8 artykułów z informacjami dla projektanta, architekta lub konstruktora stosujących w budownictwie styropian.

  Ostatnia aktualizacja: 2008-07-31

 • Właściwości materiałów budowlanych: izolacje (styropian)

  Współczesne materiały budowlane o wysokiej jakości muszą spełniać wymagania różnej natury. Są to m.in.  odpowiednia izolacyjność termiczna i akustyczna oraz ochrona przed wilgocią. Będą one dokładniej omówine w rozdziale Fizyka budowli. Również właściwości materiałów z zakresu fizyki budowli będą szerzej analizowane w poszczególnych podrozdziałach.

  Ostatnia aktualizacja: 2007-05-31

 • Fizyka budowli (podstawy)

  Zagadnienia ochrony cieplnej są związane z ruchem ciepła przez przegrody zewnętrzne budynku, powstającym w wyniku różnic temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego.  Ochrona przed kondensacją wilgoci jest oparta na analizie zjawiska dyfuzji pary wodnej przez przegrody, wywołanego różnicą temperatur i wilgotności względnych powietrza w pomieszczeniu i na zewnątrz. Przy ochronie akustycznej istotne znaczenie mają zdolność przenoszenia dźwięków i właściwości izolacyjne przegród budowlanych.

  Ostatnia aktualizacja: 2007-05-31

 • Więcej wiedzy dla inżynierów

  Więcej wiedzy dla inżynierów

  Poziom nauczania fizyki budowli na polskich uczelniach jest bardzo niski. O projektach budowlanych i standardach edukacyjnych w krajowych ośrodkach akademickich opowiadają dr hab. inż. Barbara Szudrowicz z Zakładu Akustyki i prof. Jerzy Pogorzelski z Zakładu Fizyki Cieplnej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Szansę na publiczną dyskusję o tych problemach dała konkurs Przegroda termoizolacyjna przyszłości.

  Ostatnia aktualizacja: 2007-03-23

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
ZPR Media S.A.:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Architektura i budownictwo:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Hobby i wypoczynek:
Wideo:
Zakupy:
Miesięcznik: