Tag: "certyfikat energetyczny"

 • Charakterystyka energetyczna dla projektów gotowych domów - instrukcja przygotowania

  materiał płatny

  Obowiązek wykonania projektowanej charakterystyki energetycznej budynku oraz świadectwa charakterystyki energetycznej wprowadzają właściwe Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2012 i 2008 roku. BuildDesk Energy Certificate to system umożliwiający obliczenie zapotrzebowania na energię pierwotną z wykorzystaniem szablonów projektów gotowych. Poniższa prezentacja przedstawia korzystanie z aplikacji krok po kroku.

  Ostatnia aktualizacja: 2014-04-28

 • Obliczenie zapotrzebowania na energię pierwotną dla budynku jednorodzinnego

  materiał płatny

  Na podstawie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną budynku określa się charakterystykę energetyczną.   Wskaźnik energii pierwotnej określa sumę rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną dla ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z energia pomocniczą. Przedstawione obliczenia przeprowadzono metodą dokładną wg metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

  Ostatnia aktualizacja: 2013-05-23

 • Straty ciepła a sposób wymiarowania przegród. Obliczanie liniowego współczynnika przenikania ciepła

  materiał płatny

  W przypadku mostków cieplnych typu geometrycznego, wartości liniowych współczynników przenikania ciepła powinny być tak policzone, aby współczynnik strat ciepła przez przenikanie był identyczny dla przypadku zwymiarowania przegród budynku wg wymiarów zewnętrznych i wewnętrznych. To oznacza takie policzenie liniowych współczynników przenikania ciepła, aby straty ciepła z budynku nie zależały od sposobu wymiarowania przegród zewnętrznych.

  Ostatnia aktualizacja: 2013-05-23

 • Podłoga na gruncie i podłogi podniesione. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegród w kontakcie z gruntem

  materiał płatny

  W normie PN-EN ISO 6946 określono metodę obliczania współczynnika przenikania ciepła elementów budowli w kontakcie z powietrzem zewnętrznym, natomiast norma PN-EN ISO 13370 dotyczy elementów w kontakcie cieplnym z gruntem. Podział pomiędzy tymi normami jest na poziomie wewnętrznej powierzchni podłogi w przypadku podłóg typu: płyta na gruncie, podłóg podniesionych i nieogrzewanych podziemi, a na poziomie zewnętrznej powierzchni gruntu w przypadku podziemi ogrzewanych.

  Ostatnia aktualizacja: 2013-04-24

 • Zasady uzyskiwania uprawnień do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków

  Znowelizowana ustawa Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) wprowadza od stycznia 2009 roku obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków nowo wznoszonych, dla lokali, które będą przedmiotem transakcji i umowy najmu, oraz dla obiektów, w przypadku których, w wyniku prac remontowych lub modernizacyjnych, zmieniła się charakterystyka energetyczna.

  Ostatnia aktualizacja: 2014-09-22

 • Dom spokojnej starości i hospicjum, Jenaz, Szwajcaria

  Energooszczędność w cenie - certyfikaty ekologiczne. Co to jest MINERGIE®?

  MINERGIE® jest szwajcarską marką jakości nowoczesnych, energooszczędnych domów, która istnieje od 1994 roku. Jest uznawana, stosowana, prawnie chroniona i wspierana przez rząd Szwajcarii, kantony i jednostki gospodarcze. W centrum uwagi tego ekologicznego certyfikatu znajduje się energooszczędność i komfort użytkownika budynku – komfort mieszkania lub pracy. Osiągany jest on przede wszystkim dzięki wysokiej jakości „powłoce” budynku oraz optymalnej stałej wymianie powietrza wewnętrznego.

  Ostatnia aktualizacja: 2011-07-28

 • Projekt ustawy o efektywności energetycznej

  Stworzenie ram prawnych dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz promocja innowacyjnych technologii zmniejszających szkodliwe oddziaływanie sektora energetycznego na środowisko to główne założenia projektu Ustawy o efektywności energetycznej, przygotowanej w Ministerstwie Gospodarki. Dokument został przyjęty przez rząd 12 października 2010 r.

  Ostatnia aktualizacja: 2010-10-14

 • Świadectwa energetyczne a energooszczędność budynków

  Świadectwo energetyczne: najczęściej zadawane pytania

  Kiedy zainteresować się świadectwem? Kto może sporządzić świadectwo energetyczne? Gdzie szukać specjalisty? Czy dla lokali niemieszkalnych istnieje obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej? Czy brak świadectwa charakterystyki energetycznej uniemożliwia podpisanie umowy najmu lub sprzedaży budynku wybudowanego przed wejściem w życie ustawy?

  Ostatnia aktualizacja: 2010-08-02

 • Czy polski ustawodawca wspiera "zielone budownictwo"?

  Zielone budownictwo wymaga na początku wyższych nakładów inwestycyjnych niż budownictwo tradycyjne. Wydawać by się zatem mogło, iż polski ustawodawca winien stworzyć odpowiednie regulacje prawne, które zachęcałyby do budowy energooszczędnych budynków, np. zwolnienia podatkowe czy też możliwość uzyskania dotacji na zakup nowoczesnych technologii używanych w "zielonym budownictwie" lub też stworzyć takie regulacje, które wręcz zmuszałyby do budowy wyłącznie budynków energooszczędnych, np. poprzez odpowiednią modyfkację wskaźników określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki.

  Ostatnia aktualizacja: 2010-07-20

 • Koszt wymurowania 1 m2 ściany (bez tynku)

  Wpływ ścian na zużycie energii w budynku

  Wpływ ścian na zapotrzebowanie na energię często jest kwestią trudną do rozstrzygnięcia. Jaki jest wpływ materiałów ściennych na zużycie energii w domu oraz od czego przede wszystkim zależy koszt utrzymania budynku?

  Ostatnia aktualizacja: 2010-07-07

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
ZPR Media S.A.:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Architektura i budownictwo:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Hobby i wypoczynek:
Wideo:
Zakupy:
Miesięcznik: