Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokują reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz Adblock, następnie Odśwież stronę
Przejdź do serwisu
adb_popup_graphic
wstep do ppoz budynku

22 września 2016

ul. Senatorska 13/15, Warszawa


UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

O KONFERENCJI

Bezpieczeństwo pożarowe to jedno z podstawowych kryteriów dopuszczenia budynku do użytkowania. Jest zagadnieniem skomplikowanym i wielowymiarowym. Myśleć o nim należy już na etapie projektowania, bazując na warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Odpowiednia jakość użytych materiałów budowlanych i wykończeniowych, zastosowanie aktywnych i pasywnych zabezpieczeń ppoż. oraz rzetelność wykonawstwa mają w przypadku bezpieczeństwa pożarowego dużą wagę. W grę wchodzi bowiem ludzkie mienie, a przede wszystkim życie.


Jak zatem sprostać wymaganiom bezpieczeństwa pożarowego? Czy polskie przepisy ppoż. odpowiadają wyzwaniom nowoczesnego budownictwa? Jakie nieprawidłowości najczęściej stwierdzają strażacy przy odbiorach budynków? To tylko część problematyki związanej z bezpieczeństwem pożarowym budynków, która zostanie poruszona podczas konferencji. 

RELACJA
Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków – relacja z kolejnej Konferencji Budowlanej MURATORA Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków – relacja z kolejnej Konferencji Budowlanej MURATORA Temat wydawałoby się mało atrakcyjny, dla wąskiej grupy zainteresowanych, a tu niespodzianka – pełna sala na organizowanej przez nas konferencji Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków.
dots
Konferencja Budowlana "Bezpieczeństwo pożarowe budynków". FOTORELACJA Konferencja Budowlana "Bezpieczeństwo pożarowe budynków". FOTORELACJA Przedstawiamy fotorelację z Konferencji Budowlanej "Bezpieczenstwo pożarowe budynków", która odbyła się 22 września 2016 w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.
dots
Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. PREZENTACJA Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. PREZENTACJA Plany Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczące przepisów techniczno-budowlanych omówiła Anita Oleksiak, dyrektor Departamentu Budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
dots
 Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. WIDEO Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. WIDEO Plany Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczące przepisów techniczno-budowlanych omówiła Anita Oleksiak, dyrektor Departamentu Budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
dots
Wymagania firm ubezpieczeniowych w kontekście wymagań Warunków Technicznych. PREZENTACJA Wymagania firm ubezpieczeniowych w kontekście wymagań Warunków Technicznych. PREZENTACJA Przepisy prawa chronią przede wszystkim życie i zdrowie ludzi. Firmy ubezpieczeniowe, na życzenie inwestora, mienie. Robert Kuczkowski, koordynator projektu PZU Lab w swojej prezentacji przedstawia temat wymagań jakie może stawiać ubezpieczyciel obiektom budowlanym.
dots
Podejście i wymagania firm ubezpieczeniowych w kontekście wymagań Warunków Technicznych. WIDEO Podejście i wymagania firm ubezpieczeniowych w kontekście wymagań Warunków Technicznych. WIDEO Robert Kuczkowski, koordynator projektu PZU Lab, przedstawia standardy wymagań firm ubezpieczeniowych, dotyczące ubezpieczenia mienia.
dots
Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych – przykłady projektowe. PREZENTACJA Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych – przykłady projektowe. PREZENTACJA Prezentacja Doroty Brzezińskiej, adiunkta Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
dots
Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych − przykłady projektowe. WIDEO Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych − przykłady projektowe. WIDEO Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych na przykładach konkretnych projektów, w których za pomocą narzędzi inżynieryjnych zastosowano zoptymalizowane rozwiązania zabezpieczeń przeciwpożarowych omówiła Dorota Brzezińska, adiunkt Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
dots
Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. PREZENTACJA Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. PREZENTACJA Czym się zajmuje rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych? Jak wygląda współpraca rzeczoznawcy z architektem, a jak wyglądać powinna? Jakie występują problemy z interpretacją wymagań techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych? Jak wykonać projekt i wybudować obiekt zgodnie z przepisami? Odpowiedzi na te pytania udzielił Przemysław Kubica, kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
dots
Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. WIDEO Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. WIDEO Prezentacja Przemysława Kubicy, kierownika Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, na temat roli rzeczoznawcy w zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach.
dots
Użytkowe właściwości ogniowe elementów budynku. PREZENTACJA Użytkowe właściwości ogniowe elementów budynku. PREZENTACJA Dlaczego ważne jest nie tylko zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji budynku, ale także wszystkich elementów budowlanych i instalacyjnych? Dlaczego bezpieczeństwo pożarowe należy traktować kompleksowo? Jak ważna jest współpraca projektanta oraz eksperta ds. zabezpieczeń pożarowych już na etapie koncepcji, pokazuje w swojej prezentacji Maria Dreger, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego "Nie Igraj z Ogniem".
dots
Użytkowe właściwości ogniowe elementów budynku. WIDEO Użytkowe właściwości ogniowe elementów budynku. WIDEO Maria Dreger, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego "Nie Igraj z Ogniem" koncentruje się na kopleksowości bezpieczeństwa pożarowego budynku, za które odpowieda zarówno konstrukcja całego budynku, jak i poszczególne wyroby i materiały budowlane.
dots
Indywidualne opracowania projektowe w kontekście systemów zabezpieczeń ppoż. PREZENTACJA Indywidualne opracowania projektowe w kontekście systemów zabezpieczeń ppoż. PREZENTACJA Andrzej Taradyś, doradca techniczny-projektant z firmy Rockwool, w swojej prezentacji na konferencji Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków omówił proces wykonywania projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wskazał również największe problemy projektantów oraz najczęściej popełniane przez nich błędy.
dots
Indywidualne opracowania projektowe w kontekście systemów zabezpieczeń ppoż. WIDEO Indywidualne opracowania projektowe w kontekście systemów zabezpieczeń ppoż. WIDEO Prezentacja Andrzeja Taradysia, doradcy technicznego, a także projektanta z firmy Rockwool, zwraca uwagę na coraz większe wymagania stawiane obecnie budynkom, które niejednokrotnie wymagają indywidualnego opracowywania rozwiązań konstrukcyjnych czy materiałowych.
dots
Oświetlenie awaryjne – rola systemu, wymagania prawne, dostępne rozwiązania. PREZENTACJA Oświetlenie awaryjne – rola systemu, wymagania prawne, dostępne rozwiązania. PREZENTACJA Marcin Wawerek, specjalista inżynieryjno-techniczny w CNBOP, zaprezentował rodzaje urządzeń przeciwpożarowych oraz zasady ich współpracy. W szczególności skupił się na funkcji oświetlenia awaryjnego, wymaganiach prawnych dotyczych tego systemu oraz przedstawił dostępne na rynku rozwiązania.
dots
Oświetlenie awaryjne − rola systemu, wymagania prawne, dostępne rozwiązania. WIDEO Oświetlenie awaryjne − rola systemu, wymagania prawne, dostępne rozwiązania. WIDEO Współpraca urządzeń przeciwpożarowych, wymagania prawne dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcja oświetlenia awaryjnego i dostępne na rynku rozwiązania, to zagadnienia, które porusza Marcin Wawerek, specjalista inżynieryjno-techniczny w CNBOP.
dots
Aluminiowe systemy przeszklonych przegród przeciwpożarowych, drzwi i fasad. PREZENTACJA Aluminiowe systemy przeszklonych przegród przeciwpożarowych, drzwi i fasad. PREZENTACJA O nowościach w ofercie firmy Aluprof z zakresu systemów przeciwpożarowych, dymoszczelnych i oddymiających opowiedział Aleksander Białas, specjalista ds. marketingu w firmie Aluprof.
dots
Aluminiowe systemy przeszklonych przegród przeciwpożarowych, drzwi i fasad. WIDEO Aluminiowe systemy przeszklonych przegród przeciwpożarowych, drzwi i fasad. WIDEO Systemy aluminiowe z zakresu zabezpieczeń przecipożarowych: dymoszczelne, przeciwpożarowe, oddymiające, to tematyka prezentacji Aleksandra Białasa, specjalisty ds. marketingu w firmie Aluprof.
dots
Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy odbiorze obiektów przez służby PSP. PREZENTACJA Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy odbiorze obiektów przez służby PSP. PREZENTACJA Czego dotyczą główne nieprawidłowości napotykane przez służby pożarnicze przy odbiorach obiektów budowlanych? Jakie spotyka się najczęściej braki w dokumentacji projektowej? Problemy te przybliżył Przemysław Kubica, kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
dots
Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy odbiorze obiektów przez służby PSP. WIDEO Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy odbiorze obiektów przez służby PSP. WIDEO O tym opowiada w swojej prezentacji Przemysław Kubica, kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
dots
Czy polskie przepisy ppoż. odpowiadają na wyzwania nowoczesnego budownictwa? WIDEO Czy polskie przepisy ppoż. odpowiadają na wyzwania nowoczesnego budownictwa? WIDEO To temat panelu dyskusyjnego podczas konferencji "Bezpieczeństwo pożarowe budynków". W dyskusji wzięli udział (od prawej): Grzegorz Sztarbała (ARDOR), Anita Oleksiak (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa), Maria Dreger (Stowarzyszenie "Nie Igraj z Ogniem"), Paweł Detko (pracownia projektowa DJiO), Kamil Trochim (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie), Andrzej Taradyś (Rockwool Polska). Panel poprowadził Sławomir Markowski (redakcja Informatora Instalacyjnego-murator i Informatora Budowlanego-murator).
dots
Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach - przepisy prawne a praktyka. WIDEO Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach - przepisy prawne a praktyka. WIDEO Czy polskie prawodawstwo nadąża za rozwojem technologicznym w sektorze bezpieczeństwa pożarowego? Czy w nowoczesnym, zaawaansowanym technologicznie budynku trzeba liczyć się z pewnymi odstępstwami od aktów prawnych? Na te m.in. pytania odpowiada Andrzej Taradyś, projektant z firmy Rockwool Polska.
dots
PROGRAM KONFERENCJI
dots
Bezpieczeństwo pożarowe budynków

10:05-10:35
Planowane zmiany w przepisach prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej

Anita Oleksiak, Dyrektor Departamentu Budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

11:05–11:35
Ochrona przeciwpożarowa w obiektach nietypowych – przykłady projektowe

Dorota Brzezińska, adiunkt Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

12:05-12:35
Użytkowe właściwości ogniowe elementów budynku

Maria Dreger, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO

13.05 – 13.20
Indywidualne opracowania projektowe w kontekście systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych

Andrzej Taradyś, doradca techniczny – projektant, Rockwool Polska

13.50 – 14.05
Aluminiowe systemy przeszklonych przegród przeciwpożarowych, drzwi i fasad. Nowości w ofercie

Aleksander Białas, specjalista ds. marketingu w firmie Aluprof

14.35 – 15.10
Panel dyskusyjny

„Czy polskie przepisy ppoż. odpowiadają na wyzwania nowoczesnego budownictwa?” moderator: Sławomir Markowski, redakcja Informatorów

10:00-10:05
Rozpoczęcie konferencji

Anna Kamińska, dyrektor zarządzająca segmentem budowlanym ZPR Media

10:35-11:05
Podejście i wymagania firm ubezpieczeniowych w kontekście wymagań WT

Robert Kuczkowski, Koordynator - Starszy Inżynier Ryzyka projekt PZU Lab

11:35-12:05
Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Przemysław Kubica, kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

12.35 – 13.05
Przerwa kawowa

13.20 – 13.50
Oświetlenie awaryjne – rola systemu, wymagania prawne, dostępne rozwiązania

Marcin Wawerek, specjalista inżynieryjno-techniczny w CNBOP

14.05 – 14.35
Najczęściej spotykane nieprawidłowości przy odbiorze obiektów przez służby PSP

Przemysław Kubica, kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

15.15
Zakończenie konferencji

Anna Kamińska, dyrektor zarządzająca segmentem budowlanym ZPR Media

dots
Lunch
PRELEGENCI
mgr inż. Anita Oleksiak
mgr inż. Anita Oleksiak
absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, magister inżynier budownictwa z doświadczeniem w budownictwie infrastrukturalnym i uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej, od 4 lat związana z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Budownictwa. Zakres kompetencji: nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym również zmiany dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach.
mgr inż. Maria Dreger
mgr inż. Maria Dreger
absolwentka Politechniki Krakowskiej i studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, magister inżynier budownictwa z doświadczeniem w różnych obszarach budownictwa i uprawnieniami, od 20 lat związana z Rockwool Polska Sp. z o.o. Jako członek zespołów roboczych kilku komitetów technicznych Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także organizacji branżowych, związanych z bezpieczeństwem pożarowym, aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji i systemów izolacyjnych w budownictwie. Od 2 lat Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO.
dr inż. Dorota Brzezińska
dr inż. Dorota Brzezińska
adiunkt Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Jest autorką ponad 100 publikacji technicznych i konferencyjnych, współautorką „Poradnika oddymiania budynków wysokich i wysokościowych” oraz autorką monografii „Wentylacja pożarowa obiektów budowlanych”. Właścicielka firmy GRID, która opracowała ponad 250 analiz z wykorzystaniem symulacji CFD dla powstających w Polsce hal sportowo-widowiskowych, centrów handlowych, tuneli, parkingów, kotłowni przemysłowych, budynków biurowych. Jest członkiem stowarzyszeń SITP, SFPE, ASHRE oraz wiceprezesem polskiego oddziału SFPE – SIBP.
mgr inż. Andrzej Taradyś
mgr inż. Andrzej Taradyś
projektant, członek Lubuskiej Izby Inżynierów. Doradca techniczny w firmie ROCKWOOL. Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego na wydziale Budownictwa i Inżynierii Lądowej. Konsultant wielu rozwiązań projektowych i opracowań na największych obiektach na terenie Polski m.in. w zakresie zabezpieczeń ppoż. Autor wielu artykułów w prasie branżowej oraz prezentacji na konferencjach i sympozjach o tematyce związanej z budownictwem, efektywnością energetyczną, akustyką, instalacjami sanitarnymi oraz zabezpieczeniami przeciwpożarowymi
mgr inż. Robert Kuczkowski
mgr inż. Robert Kuczkowski
koordynator - Starszy Inżynier Ryzyka PZU Lab. Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej, specjalizacja: "Bezpieczeństwo procesowe". Absolwent studiów podyplomowych „Ratownictwo chemiczne - identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń” prowadzonych na SGSP. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001. Specjalista w zakresie oceny ryzyka technicznego i pożarowego w ubezpieczanych obiektach.
mgr inż. Marcin Wawerek
mgr inż. Marcin Wawerek
absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP, Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Elektrycznego PW. Od 2010 roku specjalista inżynieryjno-techniczny w komitecie do spraw urządzeń sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej w Jednostce Certyfikującej w CNBOP – Państwowym Instytucie Badawczym. Auditor ocen warunków techniczno-organizacyjnych (WTO) produkcji i inspekcji zakładowej kontroli produkcji (ZKP). Autor i współautor licznych publikacji dotyczących szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej, w szczególności z zakresu oświetlenia awaryjnego. Członek SITP, a także Komitetu Technicznego nr 4 oraz nr 276 w PKN.
mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica
mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica
absolwent SGSP, doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa. Od 2001 r. zatrudniony w Zakładzie Technicznych Systemów Zabezpieczeń, w Katedrze Bezpieczeństwa Budowli SGSP na stanowisku asystenta. Od 2006 r. rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Od 2010 r. reprezentuje SGSP w Polskim Komitecie Normalizacyjnym - Komitet Techniczny nr 244 ds. Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo-Gaśniczych. Od 2015 r. Kierownik Zakładu Technicznych Systemów Zabezpieczeń. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu urządzeń przeciwpożarowych oraz ekspertyz, opinii i ocen dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków.
dr inż. Grzegorz Sztarbała
dr inż. Grzegorz Sztarbała
absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska PW. Od 2001 do 2013 roku pracownik Zakładu Badań Ogniowych ITB: początkowo jako specjalista inżynieryjno-techniczny, a następnie asystent i adiunkt. Wykładowca na podyplomowym studium Politechniki Warszawskiej "System oddymiania budynków". Od 2013 pracownik firmy ARDOR, w której zajmuje się opracowaniem koncepcji funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej, obliczeniami numerycznymi rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, symulacji procesu ewakuacji ludzi oraz oceną skuteczności funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej z wykorzystaniem ciepłego dymu. Przewodniczący grupie roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN TC191/SC1/WG5 - Design and calculation methods for smoke and heat exhaust ventilation systems. Ekspert PKN w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym.
arch. Paweł Detko
arch. Paweł Detko
pracownia projektowa DJiO
inż. Sławomir Markowski
inż. Sławomir Markowski
absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Od 2009 r. redaktor merytoryczny w redakcji Informatora Instalacyjnego-murator i Informatora Budowlanego-murator, koordynator tytułu "Sektor Elektroenergetyczny", specjalizuje się w instalacjach elektrycznych i teletechnicznych, automatyce budynkowej, zabezpieczeniach elektronicznych i instalacjach ppoż.
PATRONI KONFERENCJI
PARTNER STRATEGICZNY
PARTNERZY
KONTAKT
DLA REKLAMODAWCÓW
Lilla Augustyniak
tel. +48 668 431 721

laugustyniak@grupazpr.pl

DLA UCZESTNIKÓW
Dominika Merek
tel. 22 59 05 128,

dmerek@murator.com.pl

INFORMACJA O PARKINGACH

Najbliższe publiczne parkingi znajdują się: na Placu Teatralnym i przy ul. Podwale

Pasywna ochrona przeciwpożarowa SPRAWDŹ

Muratorplus.pl - pierwszy w Polsce serwis budowlany dla profesjonalistów.

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
ZPR Media S.A.:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Architektura i budownictwo:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Hobby i wypoczynek:
Wideo:
Zakupy:
Miesięcznik: