Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokują reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz Adblock, następnie Odśwież stronę
Przejdź do serwisu
adb_popup_graphic
wstep akustyka2

25 kwietnia 2017

Hotel Bellotto, ul. Senatorska 13/15, Warszawa

O KONFERENCJI

Zgodnie z polskimi przepisami budynki mieszkalne i użyteczności publicznej „powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach”.
Jeszcze trudniejsze zadanie zostaje postawione przed projektantami akustyki obiektów o tzw. akustyce kwalifikowanej (sal koncertowych, teatralnych, widowiskowo-sportowych, kin), w której należy nie tylko zadbać o ochronę przed hałasem, lecz tak dobrać materiały i rozwiązania, aby efekt akustyczny zadowolił zarówno uczestników koncertów, jak i widzów spektakli teatralnych czy operowych.

Na kolejną konferencję MURATORA poświeconą tej tematyce zaprosiliśmy wybitnych, polskich akustyków, którzy szczegółowo przedstawią swoje realizacje, dzieląc się z Państwem wiedzą i doświadczeniem. Omówiona zostanie również uproszczona i szacunkowa metoda określania izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w budynku na etapie jego projektowania.

RELACJA
„Strojenie świątyni...” – film o akustyce w Świątyni Opatrzności Bożej „Strojenie świątyni...” – film o akustyce w Świątyni Opatrzności Bożej Projektantka akustyki - Ewa Więckowska-Kosmala, oraz Dyrektor Biura Inwestycji Centrum Opatrzności Bożej - Marcin Adamczewski, opowiadają o swojej przygodzie ze strojeniem Świątyni Opatrzności Bożej.
dots
Konferencja „AKUSTYKA BUDYNKU. Case Study”. FOTORELACJA Konferencja „AKUSTYKA BUDYNKU. Case Study”. FOTORELACJA 25 kwietnia 2017 r. w Hotel Bellotto w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona projektowaniu i wykonawstwu budynków pod kątem akustyki. Wzięli w niej udział wybitni polscy specjaliści z zakresu akustyki budowlanej i środowiskowej. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.
dots
Akustyka w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. PREZENTACJA Akustyka w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. PREZENTACJA Autorka projektów akustycznych wielu znanych sal koncertowych, teatralnych, kinowych, widowiskowo-sportowych, studiów nagraniowych, obiektów sakralnych, biurowych, mieszkaniowych i hotelowych. Pani Ewa Więckowska-Kosmala zaprezentowała autorskie rozwiązania, które zostały zastosowane w Świątyni Opatrzności Bożej.
dots
Akustyka w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. WIDEO Akustyka w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. WIDEO Pani Ewa Więckowskia-Kosmala opowiedziała o swoich zmaganiach związanych ze strojeniem Świątyni Opatrzności Bożej. Przedstawiła wyzwania, jakie zostały przed nią postawione, a także zastosowane materiały i technologie, dzięki którym udało się jej sprostać oczekiwaniom.
dots
AFRISO Gueglingen – parametry żagli akustycznych i ich pochłanianie. PREZENTACJA AFRISO Gueglingen – parametry żagli akustycznych i ich pochłanianie. PREZENTACJA Prezentacja Grzegorza Korytowskiego, dyrektora zarządzającego OWA Polska, przedstawiająca parametry żagli akustycznych oraz elementy wpływające na ich absorpcję akustyczną.
dots
AFRISO Gueglingen – parametry żagli akustycznych i ich pochłanianie. WIDEO AFRISO Gueglingen – parametry żagli akustycznych i ich pochłanianie. WIDEO Autor prezentacji w swoim wystąpieniu wskazał jak uzyskać optymalne parametry pochłaniania, stosując żagle akustyczne AFRISO. Przedstawił metodykę badań żagli akustycznych przeprowadzonych w komorze pomiarowej Uniwersytetu Nauk Stosownych w Stuttgarcie.
dots
Akustyka biura na przykładzie Adgar Park West. PREZENTACJA Akustyka biura na przykładzie Adgar Park West. PREZENTACJA Pan Artur Kozak, główny projektant akustyki w Manufakturze Technologicznej, przedstawił powstawanie projektu akustycznego obiektów biurowych
dots
Akustyka biura na przykładzie Adgar Park West. WIDEO Akustyka biura na przykładzie Adgar Park West. WIDEO O tym, z jakimi problemami mogą zetknąć się projektanci akustyki w budynkach biurowych opowiedział akustyk z dwudziestoletnim doświadczeniem w projektowaniu akustyki budowlanej i akustyki wnętrz - mgr inż. Artur Kozak
dots
Przekształcenie budynku kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat. PREZENTACJA Przekształcenie budynku kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat. PREZENTACJA Pan mgr inż. arch. Jan Bagiński, architekt pracowni ARE Stiasny/Wacławek, wraz z Panią mgr inż. Ewą Urbańską opowiedzieli o swojej współpracy przy przekształcaniu budynku kina Bajka na siedzibę teatru.
dots
Przekształcenie budynku kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat. WIDEO Przekształcenie budynku kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat. WIDEO W prezentacji przedstawione zostały inspiracje, które posłużyły architektom do wykonania projektu przebudowy. Pani Ewa Urbańska, projektantka akustyki wnętrz oraz ochrony przed hałasem i wibracjami, rzeczoznawca Ligi Walki z Hałasem, opowiedziała też o problemach związanych z akustyką, z jakimi zetknęła się przy tym projekcie, oraz o zastosowanych rozwiązaniach.
dots
Możliwości oszacowania izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w budynku na etapie projektu. PREZENTACJA Możliwości oszacowania izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w budynku na etapie projektu. PREZENTACJA Dr inż. Leszek Dulak, adiunkt na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz pracownik Laboratorium Akustycznego Politechniki Śląskiej, zaprezentował metody prognozowania izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz przykłady obliczeniowe.
dots
Możliwości oszacowania izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w budynku na etapie projektu. WIDEO Możliwości oszacowania izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w budynku na etapie projektu. WIDEO Swoje wystąpienie dr inż. Leszek Dulak podsumował kilkoma stwierdzeniami: · istniejące modele obliczeniowe dają wynik 1,2 dB gorszy od wyników pomiarów - według PN-EN 12354; · o „jakości” wyników obliczeń decyduje „jakość” danych użytych w obliczeniach; · pożądane jest wykonywanie pomiarów kontrolnych w celu weryfikacji założeń obliczeniowych.
dots
„Opera na Zamku” w zabytkowym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. PREZENTACJA „Opera na Zamku” w zabytkowym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. PREZENTACJA Pracownik naukowy Katedry Akustyki Politechniki Wrocławskiej oraz założyciel i właściciel specjalistycznej pracowni projektowej, działającej pod nazwą „Pracownia Akustyczna Kozłowski”, dr inż. Piotr Z. Kozłowski omówił problemy związane z kształtowaniem akustyki w obiekcie zabytkowym.
dots
 „Opera na Zamku” w zabytkowym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. WIDEO „Opera na Zamku” w zabytkowym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. WIDEO Każda przebudowa i modernizacja obiektu zabytkowego stawia przed projektantami i wykonawcami procesu inwestycyjnego bardzo trudne zadanie. Stanowi ona jeszcze większe wyzwanie, gdy w takim budynku znajduje się obiekt o tzw. akustyce kwalifikowanej, gdzie wymagania akustyczne są bardzo wysokie. O zastosowanych rozwiązaniach akustycznych w takim właśnie obiekcie opowiedział dr inż. Piotr Kozłowski.
dots
Nie słuchają czy nie słyszą? – akustyka wnętrz w szkołach. PREZENTACJA Nie słuchają czy nie słyszą? – akustyka wnętrz w szkołach. PREZENTACJA Według badań ankietowych przeprowadzonych kilka lat temu przez CIOP blisko 90% nauczycieli wskazało, że hałas jest największym czynnikiem uciążliwości na ich stanowiskach pracy. W jaki sposób zaadaptować pomieszczenia szkolne, poprawiając warunki pracy nauczycieli oraz nauki uczniów, opowiedział Pan Mikołaj Jarosz z firmy Ecophon.
dots
Nie słuchają czy nie słyszą? – akustyka wnętrz w szkołach. WIDEO Nie słuchają czy nie słyszą? – akustyka wnętrz w szkołach. WIDEO Redukcja poziomu hałasu poprzez zastosowanie różnych technologii, m.in. obłożenie ścian materiałami silnie dźwiękochłonnymi, wpływa na zrozumiałość mowy, koncentrację i zdolność zapamiętywania przez uczniów. Ekspert firmy Ecophon - Pan Mikołaj Jarosz - jest bardzo zaangażowany w propagowanie wiedzy na temat tego, jak istotna jest akustyka w szkołach.
dots
Akustyka w projektowaniu budynków użyteczności publicznej na przykładzie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach i Hali Koszyki w Warszawie. PREZENTACJA Akustyka w projektowaniu budynków użyteczności publicznej na przykładzie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach i Hali Koszyki w Warszawie. PREZENTACJA Dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak, adiunkt w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej, założyciel pracowni archAKUSTIK, przedstawił dwa obiekty, w których zastosował rozwiązania akustyczne wpisujące się w ich architekturę wnętrz.
dots
Akustyka w projektowaniu budynków użyteczności publicznej na przykładzie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach i Hali Koszyki w Warszawie. WIDEO Akustyka w projektowaniu budynków użyteczności publicznej na przykładzie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach i Hali Koszyki w Warszawie. WIDEO Autor wielu projektów akustycznych z dwudziestoletnim doświadczeniem - Pan Andrzej Kłosak - opowiedział o kształtowaniu akustyki w nowo powstałym obiekcie, jakim jest Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach oraz w budynku zabytkowym - Hali Koszyki w Warszawie.
dots
PROGRAM KONFERENCJI
dots
AKUSTYKA BUDYNKU Case Study

10:05-10:15
„Strojenie świątyni...” - film o akustyce w Świątyni Opatrzności Bożej

11:00-11:15
AFRISO Gueglingen – parametry żagli akustycznych i ich pochłanianie

mgr inż. Grzegorz Korytowski, dyrektor zarządzający OWA Polska sp. z o.o.

12:00-12:15
Przekształcenie budynku kina Bajka na siedzibę Teatru Kwadrat

mgr inż. arch. Jan Bagiński, ARE Stiasny/Wacławek
mgr inż. Ewa Urbańska, Pracownia Projektowa Decybel

 

 

 

 

13:00-13:30
Przerwa kawowa

 

 

 

 

 

 

 

 

14:15-14:45
Nie słuchają czy nie słyszą? – akustyka wnętrz w szkołach

mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz, Ecophon

 

 

 

 

 

 

15:30-15:35
Zakończenie konferencji

Anna Kamińska, dyrektor zarządzająca segmentem budowlanym ZPR Media

10.00-10.05
Rozpoczęcie konferencji

Anna Kamińska, dyrektor zarządzająca segmentem budowlanym ZPR Media

10:15-11:00
Akustyka w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie

mgr inż. Ewa Więckowska-Kosmala, projektant akustyki i ochrony przed hałasem; prowadzi specjalistyczną firmę ewkAkustika - Pracownia Akustyczna sp. z o.o.

11:15-12:00
Akustyka biura na przykładzie Adgar Park West

mgr inż. Artur Kozak, główny projektant akustyki w Manufakturze Technologicznej

 

12:15-13:00
Możliwości oszacowania izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych w budynku na etapie projektu

dr inż. Leszek Dulak, adiunkt na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej

13:30-14:15
"Opera na Zamku" w zabytkowym Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

dr inż. Piotr Z. Kozłowski, pracownik naukowy w Katedrze Akustyki Politechniki Wrocławskiej, założyciel i właściciel Pracowni Akustycznej Kozłowski sp.j.

 

 

 

14:45-15:30
Akustyka w projektowaniu budynków użyteczności publicznej na przykładzie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach i Hali Koszyki w Warszawie

dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak, adiunkt w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej, założyciel pracowni archAKUSTIK

dots
Lunch
PRELEGENCI
mgr inż. Ewa Więckowska-Kosmala
mgr inż. Ewa Więckowska-Kosmala
absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (specjalizacja: Akustyka), projektantka akustyki i ochrony przed hałasem; prowadzi specjalistyczną firmę ewkAkustika - Pracownia Akustyczna sp. z o.o.; rzeczoznawca Polskiego Centrum OISTAT (Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Techników i Architektów Teatru w dziedzinie akustyki) oraz Ligi Walki z Hałasem w dziedzinie akustyki i ochrony przed hałasem; konsultantka akustyczna licznych projektów nagrodzonych w konkursach architektonicznych oraz prac dyplomowych Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej; autorka projektów akustycznych wielu cenionych sal koncertowych, teatralnych, kinowych, widowiskowo-sportowych, studiów nagraniowych, obiektów sakralnych, biurowych, mieszkaniowych i hotelowych
dr inż. Piotr Z. Kozłowski
dr inż. Piotr Z. Kozłowski
pracownik naukowy Katedry Akustyki Politechniki Wrocławskiej, założyciel i właściciel specjalistycznej pracowni projektowej, działającej pod nazwą Pracownia Akustyczna Kozłowski sp.j.; jest autorem projektów akustycznych i technologicznych obiektów użyteczności publicznej, sal koncertowych, studiów nagraniowych, obiektów sportowych, obiektów biurowych, szkolnych, hotelowych oraz szpitali
dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak
dr inż. arch. Andrzej K. Kłosak
architekt, konsultant akustyczny, założyciel pracowni archAKUSTIK (archakustik.pl), specjalizującej się w akustyce budowlanej i architektonicznej; adiunkt w Zakładzie Budownictwa i Fizyki Budowli Politechniki Krakowskiej, członek Komitetu Technicznego ds. Akustyki Architektonicznej przy PKN; autor i współautor ponad 40 publikacji z dziedziny architektury i akustyki budynków; promotor ponad 100 prac inżynierskich i magisterskich; autor projektów akustycznych sal koncertowych, teatralnych i konferencyjnych oraz wielu budynków hotelowych, wielorodzinnych, biurowych, muzealnych, studiów fitnesu i centrów handlowych
mgr inż. Artur Kozak
mgr inż. Artur Kozak
absolwent Elektroniki i Telekomunikacji (specjalność Akustyka) Politechniki Wrocławskiej, od 20 lat zajmuje się projektowaniem w zakresie akustyki budowlanej i akustyki wnętrz, opracowuje operaty akustyczne dla budynków mieszkalnych, biurowców i obiektów użyteczności publicznej; wykonuje pomiary parametrów akustycznych wnętrz oraz terenowe pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach od dźwięków powietrznych i uderzeniowych; główny projektant akustyki w Manufakturze Technologicznej
dr inż. Leszek Dulak
dr inż. Leszek Dulak
konsultant akustyczny, specjalizujący się w akustyce budowlanej i środowiskowej, adiunkt na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, pracownik Laboratorium Akustycznego Politechniki Śląskiej
mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz
mgr inż. arch. Mikołaj Jarosz
absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej; od 2000 r. pracuje w firmie Ecophon, od 2007 specjalizuje się w zagadnieniach akustyki wnętrz w obiektach oświatowych i sportowych; członek Komitetu Technicznego ds. Akustyki Architektonicznej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz Komitetu Akustyki PAN; autor kilkudziesięciu artykułów popularyzujących zagadnienia związane głównie z akustyką szkół i obiektów sportowych; prowadzi wykłady dla studentów Architektury, szkolenia dla architektów oraz seminaria dla dyrektorów szkół i przedstawicieli samorządów
mgr inż. arch. Jan Bagiński
mgr inż. arch. Jan Bagiński
architekt IARP; w latach 2005-2012 studiował architekturę i urbanistykę na Politechnice Warszawskiej oraz na Universidade Lusíada de Lisboa; od 2009 roku pracuje w warszawskiej pracowni architektonicznej ARE Stiasny/Wacławek przy projektach budynków wielorodzinnych i użyteczności publicznej
mgr inż. Ewa Urbańska
mgr inż. Ewa Urbańska
projektant akustyki wnętrz oraz ochrony przed hałasem i wibracjami, rzeczoznawca Ligi Walki z Hałasem; w 1970 r. ukończyła studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, uzyskującjąc tytuł mgra inż. elektronika (specjalizacja: akustyka); doświadczenie zawodowe zyskała w Komitecie do Spraw RiTV w Wydziale Konserwacji Telewizji, w Biurze Projektów Budownictwa Ogólnego „Budopol” w Warszawie, w zespole akustycznym w Pracowni Teatr, a także jako projektant w BPBO Budopol; od 1995 r. związana jest z prywatną pracownią projektową Decybel; autorka wielu projektów akustycznych w obiektach kultury, szkolnictwa, sportu, budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego, służby zdrowia, zajmuje się także akustyką urbanistyczną i pomiarami akustycznymi; pełni nadzory autorskie w realizowanych obiektach
mgr inż. Grzegorz Korytowski
dyrektor zarządzający OWA Polska sp. z o.o.; absolwent Elektroniki i Telekomunikacji (specjalność Telekomunikacja) Politechniki Poznańskiej; od 1991 roku prowadzi polskie przedstawicielstwo niemieckiej firmy Odenwald Faserplattenwerk, najstarszego producenta sufitów podwieszanych z wełny mineralnej w Europie; członek Komitetu Technicznego ds. Akustyki Architektonicznej przy PKN
PARTNERZY KONFERENCJI
PATRONI
KONTAKT
DLA UCZESTNIKÓW
Jolanta Sankowska
tel. 22 590 51 70

jsankowska@grupazpr.pl

DLA REKLAMODAWCÓW
Lilla Augustyniak
tel. +48 668 431 721

laugustyniak@grupazpr.pl

Muratorplus.pl - pierwszy w Polsce serwis budowlany dla profesjonalistów.

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody ZPR Media S.A.. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa tzn. bez zgody ZPR Media S.A. jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
W serwisie:
ZPR Media S.A.:
Serwisy internetowe:
Dom i ogród:
Architektura i budownictwo:
Styl życia:
Rozrywka, informacja:
Hobby i wypoczynek:
Wideo:
Zakupy:
Miesięcznik: